gıda kodu komisyonu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gıda kodu komisyonu kelimesinin manası:

  1. Uluslararası alandaki tüm gıda standart çalışmalarında eşgüdümü sağlamak, gıda standart taslaklarının hazırlanmasında öncelikleri belirlemek, belirlenen standartları bölgesel düzeyde veya dünya genelinde yaygınlaştırmak ve bir gıda kodunda toplamak amacıyla 1963 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından kurulan komisyon.

gıda kodu komisyonu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları