Gifted Class ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Gifted Class" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Gifted Class" ne demek?

 1. Özel yeteneklere sahip sınıf, özel yetenekleri olan öğŸrenciler için olan özel sınıf, çok iyi öğŸrencilerden oluşŸan grup

Gifted Class nedir? İlişkili sözcükler

 • Yetenek Rant: Özel yeteneklere sahip olan kişilerin üretime katkılarının üstünde elde ettikleri kazanç fazlası. krş. kıtlık rantı devamı...
 • Abled: Özl yeteneklere sahip olma devamı...
 • Nitel Bölüm: Evrenin nitel bir özelliğine göre elde edilmiş türdeş bölümlerinden her biri. örneğin öğrenciler cinsiyete göre bölümlenirse, erkek öğrenciler ve kız öğrenciler olmak üzere ikinitel bölüm elde edilir, devamı...
 • Kan Pıhtılaşması: Kan pıhtısının oluşumunu sağlayan karmaşık iki grup biyokimyasal reaksiyon. İlk grup inaktif protrombinin aktif enzim olan trombine çevrilmesi, ikinci grup trombinin katalizlediği fibrinojenin fibrine dönüşmesi reaksiyonları. Kanın pelte gibi katılaşıp devamı...
 • Halkalı Solucanlar: Çok hücreli hayvanlardan (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) ulumundan, vücutları uzun, yassı ya da yuvarlak, kısa bir baş bölgesinin ardından çember biçiminde bölütlerden yapılmış uzun bir gövdesi olan, ince bir kutikula ile örtülü, vücut duvarı ve bağırsak arasında ikincil karın boşluğu (solom) gelişmiş ve her bölütte bir çift solom bulunan, kırmızı renkte kan taşıyan bir damar devamı...
 • Malik: Sahip, iye Örnek: Yersiz yurtsuz bir aile görünce sekiz kat apartmanlara malik iratçıyı hatırlayınız. H. R. Gürpınar İye. ~ sıfatiyle zi’l-yedlik : öz elmenlik, iye gibi elmenlik, iyece elmenlik (Eigenbesitz). Bir şeye sahip, devamı...
 • Housemistress: Kadın okul müdiresi; bir pansiyon veya üniversitenin yurdunda öğŸrencilerden sorumlu olan kadın yetkili devamı...
 • Shared: Paylaşmak, bölüşmek, katılmak, iştirak etmek, ortak kullanmak DağŸItılmışŸ, bölünmüşŸ, bölüşŸtürülmüşŸ (iki veya daha fazla insan, grup, vb. arasında); müşŸterek olarak sahip olunmuşŸ (iki veya daha fazla insan, grup, vb. tarafından) devamı...
 • Hipotonik: Az gerimli (Yun. hypo: altında; tonon: ton) İzotonik bir sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm den daha düşük, ozmotik basıncı sebebiyle suyun devamı...
 • Laminler: Çekirdek kılıfı altında bir grup ara filâmentin oluşturduğu ağ yapısında bulunan, lâmin A, B, C tipleri olan, mitoz bölünme sırasında çekirdek kılıfının oluşmasında rol oynayan bir grup protein. devamı...

Gifted Class ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.