gik üyesi nedir

GİK ÜYESİ NEDİR?

GİK üyesi, Genişletilmiş İlçe Kurulu üyesidir. GİK üyeleri, ilçe kongrelerinde seçilir ve ilçe başkanlığına bağlı olarak çalışırlar. GİK üyelerinin görevleri arasında şunlar yer alır:

 • İlçe başkanlığına bağlı olarak çalışmak ve ilçe başkanının görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak
 • İlçe kongrelerine katılmak ve oy kullanmak
 • İlçe başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmek
 • İlçe başkanlığı tarafından düzenlenen toplantılara katılmak ve görüş bildirmek
 • İlçe başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katılmak ve destek olmak
 • İlçe başkanlığı tarafından düzenlenen seçim çalışmalarına katılmak ve destek olmak
 • İlçe başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmak ve destek olmak

GİK üyeleri, ilçe başkanlığına bağlı olarak çalıştıkları için ilçe başkanının görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmakla yükümlüdürler. İlçe başkanının görevleri arasında şunlar yer alır:

 • İlçeyi temsil etmek ve ilçenin çıkarlarını korumak
 • İlçe kongrelerini düzenlemek ve yönetmek
 • İlçe başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmek
 • İlçe başkanlığı tarafından düzenlenen toplantılara katılmak ve görüş bildirmek
 • İlçe başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katılmak ve destek olmak
 • İlçe başkanlığı tarafından düzenlenen seçim çalışmalarına katılmak ve destek olmak
 • İlçe başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmak ve destek olmak

GİK üyeleri, ilçe başkanının görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak için çeşitli görevler üstlenebilirler. Bu görevler arasında şunlar yer alır:

 • İlçe başkanının sekreterliğini yapmak
 • İlçe başkanının yardımcılığını yapmak
 • İlçe başkanının danışmanlığını yapmak
 • İlçe başkanının sözcülüğünü yapmak
 • İlçe başkanının temsilciliğini yapmak

GİK üyeleri, ilçe başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmek için çeşitli toplantılara katılabilirler. Bu toplantılar arasında şunlar yer alır:

 • İlçe kongreleri
 • İlçe başkanlığı toplantıları
 • İlçe başkanlığı tarafından düzenlenen diğer toplantılar

GİK üyeleri, ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katılabilirler. Bu etkinlikler arasında şunlar yer alır:

 • İlçe başkanlığı tarafından düzenlenen seçim çalışmaları
 • İlçe başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim çalışmaları
 • İlçe başkanlığı tarafından düzenlenen diğer etkinlikler

GİK üyeleri, ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen seçim çalışmalarına katılabilirler. Bu çalışmalar arasında şunlar yer alır:

 • Seçim kampanyaları
 • Seçim mitingleri
 • Seçim gezileri
 • Seçim anketleri
 • Seçim sonuçlarının açıklanması

GİK üyeleri, ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim çalışmalarına katılabilirler. Bu çalışmalar arasında şunlar yer alır:

 • Siyasi eğitim çalışmaları
 • Liderlik eğitim çalışmaları
 • İletişim eğitim çalışmaları
 • Takım çalışması eğitim çalışmaları
 • Problem çözme eğitim çalışmaları

GİK üyeleri, ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen diğer etkinliklere katılabilirler. Bu etkinlikler arasında şunlar yer alır:

 • Sosyal etkinlikler
 • Kültürel etkinlikler
 • Spor etkinlikleri
 • Eğlence etkinlikleri

GİK üyeleri, ilçe başkanlığına bağlı olarak çalıştıkları için ilçe başkanının görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmakla yükümlüdürler. GİK üyeleri, çeşitli görevler üstlenerek, toplantılara katılarak, etkinliklere katılarak ve seçim çalışmalarına katılarak ilçe başkanının görevlerini yerine getirmesine yardımcı olabilirler.


Yayımlandı

kategorisi