girdi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte girdi kelimesinin manası:

  1. Bir üretimde yararlanılan para, gereç ve iş gücü, çıktı karşıtı
    Örnek: Devlet işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. Anayasa
  2. Bir mal ya da hizmetin üretiminde kullanılan üretim faktörleri ile her türlü aragirdi.
  3. İşlenmesi için bir işlergeye ya da çevrime verilen güç ya da bilgi.

girdi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları