girdi çıktı akım tablosu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte girdi çıktı akım tablosu kelimesinin manası:

  1. N tane kesim ve her kesimin hem çıktı üreticisi hem de girdi tüketicisi olduğu varsayımları altında, herhangi bir kesimin sırasına ait elemanların, o kesimin belli bir dönem içinde yaptığı üretimin diğer kesimlere dağılımını; sütûn elemanlarının ise aynı kesimin üretim yapabilmek için diğer kesimlerden aldığı çıktıları gösterdiği durumda, ekonomide üretilen bütün mal ve hizmetleri ve bunların kesimlerarası akımlarını gösteren ve dört bölümden oluşan tablo. Bu tablo aynı zamanda açıkgirdi-çıktı akım tablosu olarak da adlandırılmaktadır. krş. kapalıgirdi-çıktı akım tablosu

girdi çıktı akım tablosu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları