Girdi çıktı Akım Tablosu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Girdi çıktı Akım Tablosu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Girdi çıktı Akım Tablosu" ne demek?

 1. N tane kesim ve her kesimin hem çıktı üreticisi hem de girdi tüketicisi olduğu varsayımları altında, herhangi bir kesimin sırasına ait elemanların, o kesimin belli bir dönem içinde yaptığı üretimin diğer kesimlere dağılımını; sütûn elemanlarının ise aynı kesimin üretim yapabilmek için diğer kesimlerden aldığı çıktıları gösterdiği durumda, ekonomide üretilen bütün mal ve hizmetleri ve bunların kesimlerarası akımlarını gösteren ve dört bölümden oluşan tablo. Bu tablo aynı zamanda açıkgirdi-çıktı akım tablosu olarak da adlandırılmaktadır. krş. kapalıgirdi-çıktı akım tablosu

Girdi çıktı Akım Tablosu nedir? İlişkili sözcükler

 • Açık Girdi çıktı Akım Tablosu: Sırasıyla aramal istemi, sonul mal istemi, temel girdiler ve sonul isteme giren dolaysız faktör girdilerinin yer aldığı dört bölümden oluşan ve sonul istemdeki değişmelerin kesimlerarası yapı üzerindeki etkilerini tahmin etme olanağını sağlayan girdi-çıktı akım tablosu. devamı...
 • Kapalı Girdi çıktı Akım Tablosu: Açık girdi-çıktı akım tablosunda sonul mal isteminin yer aldığı bölüm ikinin aramal isteminin yer aldığı bölüm bire katıldığı, diğer bir deyişle sonul istem unsurlarının bütünüyle kesimlerarası yapı içine alındığı girdi-çıktı akım tablosunun ilk biçimi. devamı...
 • Girdi çıktı Matriksi: Bk. girdi-çıktı çözümlemesi devamı...
 • Glossa: Dil. Hymenoptera ailesine bağlı sineklerde bulunan dil benzeri yapı. Kimi yazarlar tarafından hipofarenks olarak da adlandırılmaktadır. devamı...
 • Genre Scene: Tür tablosu, türe resmi, günlük hayatı resmeden tablo çeşŸidi devamı...
 • Genre Painting: Tür resmi, tür tablosu, günlük hayatı resmeden tablo çeşŸidi devamı...
 • Genre Painting: Tür resmi, tür tablosu, günlük hayatı resmeden tablo çeşŸidi devamı...
 • Avangard Sanat: avangard teriminin anlamı tam olarak öncü, önde giden olarak açıklanabilir. askeri bir metafordan gelir ve orduda önde giden birlik, birliğin öncü kolunu tanımlamak için kullanılırdı. 1830’lu ve 1840’lı yıllarda siyaset diline girdi ve köklü dönüşümlerin bayraktarları anlamında kullanılmaya başladı. ‘avangard’ terimi, sanata verilen öncü rolü ifade etmek için ilk kez sosyalist saint-simon ve onun devamı...
 • çok Kısa Dönem: Firmanın üretim sürecinde kullandığı girdilerin hiçbirini, dolayısıyla üretim miktarını değiştiremeyeceği kadar kısa bir zaman aralığı. Bu dönem, pazar veya piyasa dönemi olarak da adlandırılmaktadır. krş. kısa dönem, uzun dönem devamı...
 • Graffito Sgraffito: (ıtal.) bir keramik vazo süs tekniğidir. kabın yüzeyi üzerine bir renk sürülür, istenilen figürler sivri bir uçla kazanır ve kabın kendi esas rengi çıkar. bunun üzerine sırsürülür ve kap tekrar pişirilir. bu işlem duvar üzerine de yapılır. bugün bu teknik sgraffito olarak adlandırılmaktadır. devamı...

Girdi çıktı Akım Tablosu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.