Girişim Açınığı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Girişim Açınığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Girişim Açınığı" ne demek?

 1. Türkçede olduğu gibi kelimelerin başında bulunan bazı abanıklardan veya abanık öbeklerinden önce getirilen açınık. İskele, İstasyon, Üsküdar, İlimon, irecep’teki baştalık açınıklar gibi.

Girişim Açınığı nedir? İlişkili sözcükler

 • Artlaç: Kelimelerin sonuna getirilen türlü edatların genel adı : İçin, ile, -e karşı, den sonra gibi. devamı...
 • Sesçil Yazım: Kelimelerin seslendirilişteki değerlerini olduğu gibi yansıtan yazı. devamı...
 • Tekleşim: Her biri kendi anlamında olan kelimelerin bir deyim meydana getirmek üzre birleşmeleri: Az önce gibi. devamı...
 • Girişim Renkleri: Eşyönsüz kristallerde nikollerin haclanması ile görülen renkler. (Nikol esas kesitlerinin, birbirleriyle çakışmadıkları durumlarda görülen bu renkler, eşyönsüz kristalin çift kırıcılığına ve kesitinin kalınlığına bağlıdır.) devamı...
 • ünsüz Benzeşmesi: Yan yana gelen iki ünsüzün boğumlanma nitelikleri bakımından bir uyum içine girmesi: Anbar > ambar, çenber >çember. İç seste yanyana iki ünsüz bulunan yerlerde veya söyleniş bakımından aynı durumda bulunan devamı...
 • Sitrik Asit: Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi, limon tozu, limon tuzu. devamı...
 • Bileşim Açınığı: Bazı dillerde bileşik kelimelerde iki bileşen arasına getirilen açınık : Lat. carn-u-fex. devamı...
 • Girişik Tamlama: İçinde tümleç, sıfat tamlaması veya zarf bulunan tamlama: Ali’nin eve gelmesi gibi. İçinde tümleç, sıfat tamlaması ya da belirteç bulunan tamlama: Ali’nin eve gelmesi; Ali’nin ansızın gitmesi; Ali’nin evden çıktığını devamı...
 • Açının ölçüsü: Derece, grad ve radyan gibi birimlerden birine göre açıya karşılık getirilen gerçel sayı. devamı...
 • ötümsüz Veya üflek Abanık: Söylenirken ses kirişlerinde titreşim yapmıyan abanık, ki ötedenberi “sert” dediğimizdir: p, ç, t, k gibi.. Başka dillerde bulunan ph,th, kh, gibi devamı...

Girişim Açınığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.