give sözlük anlamı nedir?

Sözlükte give kelimesinin manası:

  1. Gerilme hassası, elastikiyet
  2. (gave, given) vermek, hediye etmek, hibe etmek
  3. Devretmek
  4. Tayin etmek
  5. Baskı altında eğilmek veya çökmek
  6. Bel vermek
  7. Çekilmek
  8. Açılmak, nazır olmak, bakmak
  9. Erimek, erimeye yüz tutmak

give ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları