gizli artık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gizli artık kelimesinin manası:

  1. P. Baran ve Sweezy tarafından ifade edilen bir kavram olup, atıl kapasite yüzünden yararlanılmayan kaynakların üretim sürecinde tam olarak kullanılmasıyla yaratılabilecek artık.

gizli artık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları