glaskow skalası nedir

Glasgow Skalası

Glasgow Skalası, bir kişinin bilinç düzeyini değerlendirmek için kullanılan bir tıbbi araçtır. İlk olarak 1974 yılında Bryan Jennett ve George Teasdale tarafından geliştirilmiştir. Glasgow Skalası, üç bileşenden oluşur:

 • Göz açma tepkisi
 • Sözel tepki
 • Motor tepki

Her bileşen için 1 ila 4 arasında bir puan verilir. Göz açma tepkisi için 1 puan, gözler kapalıysa, 2 puan, gözler ağrıya tepki veriyorsa, 3 puan, gözler söze tepki veriyorsa ve 4 puan, gözler kendiliğinden açılıyorsa verilir. Sözel tepki için 1 puan, hasta hiçbir şey söylemiyorsa, 2 puan, hasta anlaşılmaz sesler çıkarıyorsa, 3 puan, hasta uygunsuz kelimeler söylüyorsa ve 4 puan, hasta normal konuşuyorsa verilir. Motor tepki için 1 puan, hasta hiçbir hareket etmiyorsa, 2 puan, hasta ağrıya anormal fleksiyon tepkisi veriyorsa, 3 puan, hasta ağrıya normal fleksiyon tepkisi veriyorsa ve 4 puan, hasta komutlara uyuyorsa verilir.

Glasgow Skalası’nın toplam puanı 3 ila 15 arasında değişebilir. 15 puan, tam bilinçliliği, 3 puan ise derin komayı gösterir. Glasgow Skalası, beyin hasarının şiddetini değerlendirmek, prognozu tahmin etmek ve tedaviyi yönlendirmek için kullanılır.

Glasgow Skalası’nın Kullanımı

Glasgow Skalası, çeşitli tıbbi durumlarda kullanılabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Travma
 • İnme
 • Beyin kanaması
 • Beyin tümörü
 • Menenjit
 • Ensefalit
 • İlaç veya alkol zehirlenmesi
 • Hipoglisemi
 • Hipoksi

Glasgow Skalası, genellikle bir sağlık görevlisi tarafından uygulanır. Sağlık görevlisi, hastaya bir dizi soru sorar ve hastanın tepkilerini gözlemler. Glasgow Skalası’nın puanı, hastanın bilinç düzeyini belirlemek için kullanılır.

Glasgow Skalası’nın Yorumlanması

Glasgow Skalası’nın puanı, hastanın bilinç düzeyini belirlemek için kullanılır. Glasgow Skalası’nın puanı 15 ise, hasta tam bilinçlidir. Glasgow Skalası’nın puanı 3 ise, hasta derin komdadır. Glasgow Skalası’nın puanı 8 veya daha düşük ise, hasta intübe edilmelidir.

Glasgow Skalası’nın puanı, hastanın prognozunu tahmin etmek için de kullanılabilir. Glasgow Skalası’nın puanı düşük olan hastaların prognozu genellikle daha kötüdür. Glasgow Skalası’nın puanı yüksek olan hastaların prognozu genellikle daha iyidir.

Glasgow Skalası, tedaviyi yönlendirmek için de kullanılabilir. Glasgow Skalası’nın puanı düşük olan hastalar genellikle daha agresif tedaviye ihtiyaç duyarlar. Glasgow Skalası’nın puanı yüksek olan hastalar genellikle daha az agresif tedaviye ihtiyaç duyarlar.

Glasgow Skalası’nın Sınırlamaları

Glasgow Skalası, bilinç düzeyini değerlendirmek için kullanılan güvenilir bir araçtır. Ancak, Glasgow Skalası’nın bazı sınırlamaları vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Glasgow Skalası, yalnızca bilinç düzeyini değerlendirir. Glasgow Skalası, diğer nörolojik işlevleri değerlendirmez.
 • Glasgow Skalası, yalnızca akut beyin hasarını değerlendirir. Glasgow Skalası, kronik beyin hasarını değerlendirmez.
 • Glasgow Skalası, yalnızca yetişkinlerde kullanılabilir. Glasgow Skalası, çocuklarda kullanılamaz.

Glasgow Skalası’nın sınırlamalarına rağmen, Glasgow Skalası, bilinç düzeyini değerlendirmek için kullanılan güvenilir bir araçtır. Glasgow Skalası, beyin hasarının şiddetini değerlendirmek, prognozu tahmin etmek ve tedaviyi yönlendirmek için kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi