Glikoprotein ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Glikoprotein" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Glikoprotein" ne demek?

 1. (Yun. glykys: tatlı; proteion: ilk) Proteinlerin karbohidratlarla birlikte oluşturdukları ve zarların yapısına giren bileşik protein. Karbonhidrat zinciri, plâzma zarında (glikoforin vb.) dış yüzeye doğru, çekirdek zarlarında perinükleer aralığa, mitokondri zarlarında dış kompartımana doğru, salgıglikoproteinlerinde (mukus maddesi, hormon vb.) ise genellikle reaksiyona giren tarafa doğru bulunur. Glukoprotein.

 2. Proteinlerin karbonhidratlarla kovalent bağlarla birleşmesiyle oluşan zarların yapısına giren bileşik protein.

 3. Proteinlerin karbonhidratlarla birlikte oluşturdukları ve zarların yapısına giren bileşik protein, glükoprotein.

Glikoprotein nedir? İlişkili sözcükler

 • Dezmoglein: Yan yana gelen hücre zarları arasında oluşan dezmozom bölgesinde zarları kaleden bağlayıcı protein dezmokollin ile birlikte bulunan E-kaderin grubu adezyon moleküllerine giren bir protein. devamı...
 • Glikolipit: (Yun. glykys: tatlı; lipos: yağ) Genellikle hücre zarlarında bulunan, lipitlerin şekerlerle kovalent bağlarla birleşmesi ile oluşan bileşik lipit. Glukolipit. Lipitlerin karbonhidratlarla kovalent bağlarla birleşmesiyle oluşan bileşik lipit. Genellikle hücre zarlarında devamı...
 • Prostetik Grup: Birçok enzimlerde olduğu gibi, genellikle aktif merkezin bir kısmını oluşturan proteine sıkıca bağlı, diyalizle uzaklaştırılamayan, protein olmayan flâvin, metal iyonları gibi kimyasal maddeler. Bir proteine kovalent olarak bağlanmış, diyalizle uzaklaştırılması devamı...
 • Katar: Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren. Taşıt dizisi. devamı...
 • F0: Mitokondri ve kloroplâstların iç zarlarında, bakterilerin plâzma zarlarında yer alan ve F1 ile birlikte ATP sentaz enzimini oluşturan integral protein kompleksi. devamı...
 • P Glikoprotein: Proksimal tubulustan az sayıda ilacın salgılanmasında rol oynayan özel bir taşıyıcı. Mdr-1, çoğul ilaç rezistansı gen ürünü. devamı...
 • Protein Olmayan Azotlu Maddeler: Geviş getiren hayvanların işkembe mikroorganizmaları tarafından mikrobiyal protein üretiminde kullanılan, üre, amonyum karbonat, amonyum fosfat, azotlu yağlar, aminler, amitler, pürin ve pirimidin bazları, nitratlar ve çeşitli alkaloitler gibi protein yapısında olmayan azotlu bileşikler, NPN. devamı...
 • Hücre Kaynaşması: İki hücrenin birleşmesi; özellikle farklı çekirdek içeren iki hücrenin temas yerlerinde zarlarının çözünmesi ve sitoplâzmalarının birbirine karışarak melez hücrelerin meydana gelmesi. Hücre füzyonu. Genellikle, kaynaşma proteinine sahip bazı virüs enfeksiyonlarından devamı...
 • Dezmokolin: Dezmozomlarda, sitoplâzmik plakları birbirine bağlayan ve dezmoglein ile birlikte bulunan E-kaderin grubu adezyon molekülllerine giren bir protein. devamı...
 • Bileşik Protein: Bir veya daha çok prostetik grup içeren bir protein. Hidrolizleri sonucu yalnız amino asitleri değil, aynı zamanda diğer bazı organik ve inorganik bileşenleri veren protein, kompleks protein, konjuge protein. devamı...

Glikoprotein ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.