glikoz tolerans testi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte glikoz tolerans testi kelimesinin manası:

  1. Kanda bulunan glikozun karaciğer tarafından alınmasını ve glikojene çevrilebilmesini ölçen bir karaciğer fonksiyon testi. Glukoz tolerans testi.

glikoz tolerans testi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları