glikozüri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte glikozüri kelimesinin manası:

  1. İdrarda şekerli bir maddenin, özellikle glikozun bulunması durumu.
  2. Şeker işeme
  3. İdrarda glikoz bulunması.
  4. İdrarda dekstroz bulunması, dekstrozüri.

glikozüri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları