glomeruler lipidozis sözlük anlamı nedir?

Sözlükte glomeruler lipidozis kelimesinin manası:

  1. Glomerulusta yumakta lipit içeren iri köpük hücreleri olarak da adlandırılan makrofajların bulunması. Herhangi bir hastalığa ilgili özel ve önemli bir mikroskobik bulgu değildir.

glomeruler lipidozis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları