glum sözlük anlamı nedir?

Sözlükte glum kelimesinin manası:

  1. Asık yüzlü, suratsız.
  2. Somurtkan, asık suratlı, üzgün, hüzünlü

glum ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları