go geçmiş zaman hali

Geçmiş Zaman Hali: “Go” Fiilinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“Go” fiili, İngilizce’de en yaygın kullanılan fiillerden biridir ve hareket, ilerleme veya bir eylemi gerçekleştirme kavramlarını ifade eder. Geçmiş zaman hali, bir eylemin geçmişte gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Bu makale, “go” fiilinin geçmiş zaman halinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımını ve örnek cümlelerini inceleyecektir.

İngilizce’de “Go” Fiilinin Geçmiş Zaman Hali

İngilizce’de “go” fiilinin geçmiş zaman hali, düzenli fiiller için geçerli olan “-ed” ekiyle oluşturulur. Bu nedenle, “go” fiilinin geçmiş zaman hali “went” şeklindedir.

Türkçe’de “Go” Fiilinin Geçmiş Zaman Hali

Türkçe’de “go” fiilinin karşılığı “gitmek” fiilidir. Geçmiş zaman hali, “-di” ekiyle oluşturulur. Bu nedenle, “gitmek” fiilinin geçmiş zaman hali “gitti” şeklindedir.

Kullanım

“Go” fiilinin geçmiş zaman hali, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Geçmişte gerçekleşen bir hareketi veya ilerlemeyi belirtmek için:
  • I went to the store yesterday. (Dün markete gittim.)
  • The train went through the tunnel. (Tren tünelden geçti.)
 • Geçmişte gerçekleşen bir eylemi belirtmek için:
  • I went swimming last weekend. (Geçen hafta sonu yüzmeye gittim.)
  • She went to the doctor’s office. (Doktor muayenehanesine gitti.)
 • Geçmişte gerçekleşen bir durumu veya koşulu belirtmek için:
  • The weather was nice yesterday, so we went for a walk. (Dün hava güzeldi, bu yüzden yürüyüşe çıktık.)
  • I was tired, so I went to bed early. (Yorgundum, bu yüzden erken yattım.)

Örnek Cümleler

İngilizce:

 • I went to the park with my friends. (Arkadaşlarımla parka gittim.)
 • The students went to the library to study. (Öğrenciler çalışmak için kütüphaneye gittiler.)
 • The car went down the road. (Araba yoldan aşağı gitti.)
 • I went to the movies last night. (Dün gece sinemaya gittim.)
 • She went to the store to buy some groceries. (Bakkal alışverişi yapmak için markete gitti.)

Türkçe:

 • Dün markete gittim.
 • Tren tünelden geçti.
 • Geçen hafta sonu yüzmeye gittim.
 • Doktor muayenehanesine gitti.
 • Dün hava güzeldi, bu yüzden yürüyüşe çıktık.
 • Yorgundum, bu yüzden erken yattım.

Sonuç

“Go” fiilinin geçmiş zaman hali, İngilizce ve Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir dilbilgisi yapısıdır. Geçmişte gerçekleşen hareketleri, eylemleri, durumları veya koşulları ifade etmek için kullanılır. Bu makale, “go” fiilinin geçmiş zaman halinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımını ve örnek cümlelerini açıklayarak okuyucuların bu dilbilgisi yapısını etkili bir şekilde anlamalarına ve kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.


Yayımlandı

kategorisi