göçmen sözlük anlamı nedir?

Sözlükte göçmen kelimesinin manası:

  1. Fert olarak veya toplu halde yerleşmek maksadıyla ve geri dönmemek üzere bulunduğu ülkeden ayrılarak Türkiye'ye gelen, Türk Kültürüne bağlı ve Türk Soyundan kişilerdir.
  2. Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir.
    Örnek: Ama biz de yeni göçmeniz, hâlden anlarız. N. Araz
  3. Sıcak iklimli ülkelere giden (hayvan).
  4. Göç eylemine katılan kişi. bkz. göç

göçmen ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları