Gömlekliler ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Gömlekliler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Gömlekliler" ne demek?

 1. Vücutları torba biçiminde ve yarı saydam, sert bir gömlekle örtülü, denizlerde yaşayan bir hayvan sınıfı.

 2. (Yun. uro: kuyruk; khorde: iplik) Çok hücrelilerden (Metazoa), sölomlular (Coelomata) alt bölümünün, ikincil ağızlılar (Deuterostomia) filumunun, kordalılar (Chordata) alt filumundan, sölomsuz ve bölütsüz, genel olarak yalnız lârvalarında korda bulunan, vücutları torba biçiminde ve yarı saydam sert bir gömlekle örtülü olan, gömlekleri dış deri tarafından salgılanan, er dişi, bazılarında metagenez tipi döl değişimi olan, bazılarının gelişmesinde başkalaşım görülen, hepsi denizlerde yaşayan, ekliceler (Larvacea), tulumlular (Ascidiacea), salpalar (Thaliacea) sınıflarını içine alan bir dal.

 3. Çok hücrelilerden (metazoa), sölomlular (Coelomata) alt bölümünün, ikincil ağızlılar (deuterostomia) şubesinin, kordalılar (Chordata) alt şubesinden, sölomsuz ve bölütsüz, vücutları torba biçiminde yarı saydam sert bir gömlekle örtülü olan, hepsi denizlerde yaşayan, ekliceler (Larvacea), tulumlular (Ascidiacea), salpalar (Thaliacea) sınıflarını içine alan bir grup.

Gömlekliler nedir? İlişkili sözcükler

 • Kafatassızlar: (Yun. a: ..sız; kranion: kafatası; kephale: baş; chorda: iplik) Çok hücrelilerin (Metazoa), ikincil ağızlılar (Deuterostomia) filumunun, kordalılar (Chordata) alt filumunun bir dalı. Saydam, ince, uzun, balık biçiminde vücutlu, ön ve art ucu sivri olan, belirli bir baş bölgeleri bulunmayan, deri örtüsü tek katlı olan, kordaları bütün hayatları boyunca bulunan ve destek sağlayan, sırt sinir borusu devamı...
 • Fizalya: Hidralar (Hydrozoa) sınıfının, sifonoforlar (Siphonophora) takımından, pnömatoforlan büyük bir torba biçiminde olan, denizlerde yaşayan türleri içine alan bir cins. devamı...
 • ışınlılar: Bir hücreli hayvanların, kök bacaklılar sınıfına giren, protoplazmalarından, hareket ve duyu organı olarak yalancı ayak salan takım. Bir hücrelilerin (Protozoa), kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfından, vücutları küre biçiminde ye iç kapsülleri devamı...
 • Ilkel Kordalılar: (Yun. protos: ilkel; khorde: iplik) Bazı sınıflandırmalara göre kordalılar (Chordata) alt filumuna giren, hayatlarının bir evresinde de olsa kordalı özelliklerini taşıyan, yarım kordalılar (Hemichordata), gömlekliler (Tunicata) ve kafatassızlar (Acrania) olmak üzere üç sınıfı bulunan küçük bir grup. devamı...
 • Deniziğnesigiller: (Yun. syn: ile; gnathos: çene) Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, geri kemikli omuzlular (Catosteomi) alt takımından, vücutları kemik pullarla örtülü, ağızları boru biçiminde, karın yüzgeçleri olmayan, sıcak denizlerde yaşayan bir türlere sahip familya. devamı...
 • çanaksı Solucanlar: Bütün türleri denizlerde sesil yaşayan, çoğu kez koloni oluşturan, vücutları çanak biçiminde olup iç organları kapsayan bir gövdeyle saptan oluşan, bir şube. devamı...
 • Taşemenler: Yuvarlak ağızlılar (Cyclostomata) sınıfından, metamorfoz geçiren, vücutları yılan şeklinde, erginlerinde gözler gelişmiş, denizlerde, akarsu ve göllerde yaşayan, iki sırt, bir kuyruk yüzgeci bulunan, yalnız taşemengiller (Petromyzontidae) familyası olan bir takım. devamı...
 • Batrak: İkincil ağızlı hayvanlardan, kordalılar (Chordata) alt filumunun, kafatassızlar (Acrania) dalından, 6 cm kadar uzunlukta, saydam, sırt ve anüs yüzgeçleri bulunan, Avrupa denizlerinde yaşayan bir tür. Amfiyoksüs. devamı...
 • Uzun Kuyruklu Balıkgiller: (Yun. makros: büyük; oura: kuyruk) Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikensizler (Anacanthini) alt takımından, vücutları kısa, kuyrukları uzun ve uca doğru sivri, kuyruk yüzgeci bulunmayan, derin ve kayalık denizlerde yaşayan türleri olan bir familya. devamı...
 • Mercanlar: Örnek hayvanı mercan olan, sölenterlerden bir sınıf. (Yun. anthos: çiçek; zoon: hayvan) Çok hücrelilerden (Metazoa), sölenterler (Coelenterata) alt bölümünün, knidliler (Cnidaria) filumundan, sadece polip dölleri olan, vücutları hem iki yanlı, devamı...

Gömlekliler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.