good after

“Good After” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“Good after” ifadesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir deyimdir ve Türkçe’ye çeşitli şekillerde çevrilebilir. Bu makale, “good after” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyecek ve farklı bağlamlarda nasıl kullanıldığını açıklayacaktır.

İngilizce Anlamı

“Good after” ifadesi, İngilizce’de genellikle “iyi akşamlar” veya “iyi geceler” anlamına gelir. Gün batımından sonra ve gece yarısından önce kullanılan resmi olmayan bir selamlamadır. “Good after” ifadesi, “good evening” ifadesinin daha kısa ve gayri resmi bir şeklidir.

Türkçe Anlamları

“Good after” ifadesi Türkçe’ye şu şekillerde çevrilebilir:

 • İyi akşamlar: Gün batımından sonra ve gece yarısından önce kullanılan resmi bir selamlama.
 • İyi geceler: Gece yarısından sonra kullanılan resmi bir selamlama.
 • Günaydın: Sabah kullanılan resmi bir selamlama. (Not: “Good after” ifadesi genellikle sabah kullanılmaz, ancak bazı durumlarda sabahın geç saatlerinde kullanılabilir.)

Kullanım Bağlamları

“Good after” ifadesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Selamlama: Birini gün batımından sonra ve gece yarısından önce selamlamak için.
 • Ayrılma: Birinden gün batımından sonra ve gece yarısından önce ayrılırken.
 • Telefon görüşmeleri: Bir telefon görüşmesinin başında veya sonunda birini selamlamak için.
 • E-postalar: Bir e-postanın başında veya sonunda birini selamlamak için.
 • Sosyal medya gönderileri: Bir sosyal medya gönderisinin başında veya sonunda birini selamlamak için.

Örnekler

İngilizce:

 • “Good after, everyone. Welcome to the party.” (İyi akşamlar herkese. Partiye hoş geldiniz.)
 • “I’m going to head home now. Good after.” (Şimdi eve gideceğim. İyi akşamlar.)
 • “Good after, Dr. Smith. How are you?” (İyi akşamlar Dr. Smith. Nasılsınız?)

Türkçe:

 • “İyi akşamlar, herkes. Partiye hoş geldiniz.”
 • “Şimdi eve gideceğim. İyi akşamlar.”
 • “İyi akşamlar, Dr. Smith. Nasılsınız?”

Sonuç

“Good after” ifadesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir deyimdir ve Türkçe’ye “iyi akşamlar”, “iyi geceler” veya “günaydın” olarak çevrilebilir. Gün batımından sonra ve gece yarısından önce kullanılan resmi olmayan bir selamlamadır. “Good after” ifadesi, selamlama, ayrılma, telefon görüşmeleri, e-postalar ve sosyal medya gönderileri dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi