goodyear sözlük anlamı nedir?

Sözlükte goodyear kelimesinin manası:

  1. Goodyear, Charles Goodyear (1800-60), Amerikalı mucit, vulkanize eden kauçuk sürecinin gelişŸtiricisi; soyadı

goodyear ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları