göreli gelir önsavı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte göreli gelir önsavı kelimesinin manası:

  1. Tüketicilerin tüketim kararlarının birbirinden bağımsız olmadığını, herbirinin tüketim düzeyinin ait olduğu gruptaki oturduğu semt, çalıştığı iş gibi göreli gelir düzeyine bağlı olduğunu ileri süren, mutlak gelir önsavı ve tüketim bulmacası sorununa karşı olarak 1949 yılında James S. Duesenberry tarafından geliştirilen önsav. krş. gösteriş etkisi

göreli gelir önsavı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları