göreli yoksulluk nedir

Göreli Yoksulluk

Göreli yoksulluk, bir toplumdaki insanların ortalama gelir veya yaşam standardının altında yaşayan kişilerin durumunu ifade eder. Bu, mutlak yoksulluktan farklıdır, çünkü mutlak yoksulluk, temel ihtiyaçları karşılayamama durumunu ifade eder. Göreli yoksulluk, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine rağmen, toplumun geri kalanına göre daha düşük bir yaşam standardına sahip olmaları anlamına gelir.

Göreli yoksulluk, birçok farklı faktöre bağlı olabilir. Bunlar arasında gelir eşitsizliği, işsizlik, eğitim eksikliği, sağlık sorunları ve sosyal dışlanma yer alır. Göreli yoksulluk, bireylerin ve ailelerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını, eğitim ve istihdam fırsatlarını ve sosyal katılımlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Göreli Yoksulluğun Nedenleri

Göreli yoksulluğun birçok farklı nedeni olabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Gelir eşitsizliği: Gelir eşitsizliği, bir toplumdaki insanların gelirlerinin dağılımının eşit olmaması durumudur. Bu, bazı insanların çok yüksek gelirler elde ederken, diğerlerinin çok düşük gelirler elde etmesi anlamına gelir. Gelir eşitsizliği, göreceli yoksulluğun en önemli nedenlerinden biridir.
 • İşsizlik: İşsizlik, insanların iş bulamaması durumudur. İşsizlik, insanların gelirlerini kaybetmelerine ve yoksulluğa düşmelerine neden olabilir.
 • Eğitim eksikliği: Eğitim eksikliği, insanların iş bulma ve iyi bir gelir elde etme fırsatlarını sınırlayabilir. Bu, yoksulluğa düşme riskini artırabilir.
 • Sağlık sorunları: Sağlık sorunları, insanların işlerini kaybetmelerine ve yoksulluğa düşmelerine neden olabilir. Ayrıca, sağlık sorunları insanların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırabilir ve bu da yoksulluğu daha da kötüleştirebilir.
 • Sosyal dışlanma: Sosyal dışlanma, insanların toplumdan dışlanması durumudur. Bu, insanların iş bulma, eğitim alma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi fırsatlarını sınırlayabilir. Sosyal dışlanma, yoksulluğa düşme riskini artırabilir.

Göreli Yoksulluğun Etkileri

Göreli yoksulluk, bireylerin ve ailelerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını, eğitim ve istihdam fırsatlarını ve sosyal katılımlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

 • Fiziksel ve ruhsal sağlık: Göreli yoksulluk, insanların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırabilir. Bu, insanların sağlık sorunlarını tedavi ettirmelerini ve sağlıklarını korumalarını zorlaştırabilir. Göreli yoksulluk ayrıca, insanların stres ve kaygı gibi ruhsal sağlık sorunları yaşama riskini artırabilir.
 • Eğitim ve istihdam fırsatları: Göreli yoksulluk, insanların eğitim ve istihdam fırsatlarını sınırlayabilir. Bu, insanların iyi bir eğitim almalarını ve iyi bir iş bulmalarını zorlaştırabilir. Göreli yoksulluk ayrıca, insanların işlerini kaybetme riskini artırabilir.
 • Sosyal katılım: Göreli yoksulluk, insanların sosyal katılımlarını sınırlayabilir. Bu, insanların arkadaş edinmelerini, sosyal etkinliklere katılmalarını ve topluluklarına katkıda bulunmalarını zorlaştırabilir. Göreli yoksulluk ayrıca, insanların sosyal dışlanma riskini artırabilir.

Göreli Yoksulluğun Azaltılması İçin Neler Yapılabilir?

Göreli yoksulluğun azaltılması için birçok farklı şey yapılabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Gelir eşitsizliğinin azaltılması: Gelir eşitsizliğinin azaltılması, göreceli yoksulluğun azaltılmasında önemli bir adımdır. Bu, asgari ücretin yükseltilmesi, vergi sisteminin daha adil hale getirilmesi ve sosyal güvenlik ağının güçlendirilmesi gibi politikalarla yapılabilir.
 • İşsizliğin azaltılması: İşsizliğin azaltılması, göreceli yoksulluğun azaltılmasında önemli bir adımdır. Bu, iş yaratma programları, eğitim ve mesleki eğitim programları ve işsizlik sigortasının güçlendirilmesi gibi politikalarla yapılabilir.
 • Eğitim eksikliğinin giderilmesi: Eğitim eksikliğinin giderilmesi, göreceli yoksulluğun azaltılmasında önemli bir adımdır. Bu, okul öncesi eğitim programlarının güçlendirilmesi, okulların iyileştirilmesi ve öğrencilere burs ve diğer mali desteklerin sağlanması gibi politikalarla yapılabilir.
 • Sağlık sorunlarının çözülmesi: Sağlık sorunlarının çözülmesi, göreceli yoksulluğun azaltılmasında önemli bir adımdır. Bu, sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi, sağlık sigortasının genişletilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha uygun fiyatlı hale getirilmesi gibi politikalarla yapılabilir.
 • Sosyal dışlanmanın önlenmesi: Sosyal dışlanmanın önlenmesi, göreceli yoksulluğun azaltılmasında önemli bir adımdır. Bu, sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi, topluluk programlarının desteklenmesi ve insanların sosyal katılımlarını artıracak politikalar geliştirilmesi gibi politikalarla yapılabilir.

Göreli yoksulluk, birçok farklı faktöre bağlı olan karmaşık bir sorundur. Bu sorunun çözümü için birçok farklı şey yapılabilir. Ancak, en önemli adım, göreceli yoksulluğun nedenlerini anlamak ve bu nedenleri ortadan kaldırmak için politikalar geliştirmektir.


Yayımlandı

kategorisi