Göreneksel çevre ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Göreneksel çevre" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Göreneksel çevre" ne demek?

 1. Benzer halkbilim ürünlerini taşıyan bireylerden oluşan çevre, bk. görenek, krş. geleneksel çevre, boşinançsal çevre.

Göreneksel çevre nedir? İlişkili sözcükler

 • Boşinançsal çevre: Benzer boşinançları taşıyan bireylerden oluşan çevre. krş. geleneksel çevre, göreneksel çevre. devamı...
 • Göreneksel Süreklilik: Tarihsel ve çağdaş görenek ya da görenek öğeleri arasındaki bağ. bk. görenek, öğe. krş. geleneksel süreklilik, boşinançsal süreklilik. devamı...
 • Geleneksel çevre: Benzer gelenek ürünlerini taşıyan kişilerden oluşan çevre. bk. gelenek, krş. göreneksel çevre, boşinançsal çevre. devamı...
 • Göreneksel Gerileme: Tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve daha birçok etkenler altında kalan bazı göreneklerin, öz biçimleriyle olgularını yitirerek yeni bir halkbilim ürün ya da olayına dönüşmeleri biçimindeki olgu. bk. görenek, tapıncak. krş. halkbilimsel gerileme, geleneksel gerileme, bosinançsal gerileme. devamı...
 • Göreneksel Katman: Göreneklerin bağlı oldukları tarihsel katman, bk. görenek, krş. geleneksel katman, boşinançsal katman. devamı...
 • Göreneksel Yasa: Göreneklerin zorlanması karşısında oluşan halk tepkisi, bk. görenek, krş. geleneksel yasa. devamı...
 • Halkbilimsel Gerileme: Tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve daha birçok etkenler altında kalan kimi halkbilim ürün ve olaylarının öz biçimleriyle olgularını yitirerek seçkin kültürüne dönüşmelerini içeren oluşum, bk. halkbilim ürünü, halkbilim olayı, seçkin kültürü, tapıncak. krş. geleneksel gerileme, göreneksel gerileme, boşinançsal gerileme. devamı...
 • Sözlü Görenek: Konuşma yoluyla çağdan çağa, kuşaktan kuşağa aktarılan görenek, bk. görenek, krş. sözlü gelenek, sözlü boşinanç. devamı...
 • Sözlü Halkbilim: Gelenek, görenek ve inançların dışında kalan halkbilim ürünlerinin tümüne verilen ortak ad. bk. bilmece, atasözü, halk dili, masal, masalcık. devamı...
 • Boşinançsal Gerileme: Tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik vb. etkenler altında kalan kimi boşinançların öz biçimleriyle olgularını yitirerek yeni bir halkbilim ürün ya da olayına dönüşmeleri, bk. boşinanç, tapıncak. krş. halkbilimsel gerileme, geleneksel gerileme. devamı...

Göreneksel çevre ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.