Görsel Işitsel Araçlar ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Görsel Işitsel Araçlar" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Görsel Işitsel Araçlar" ne demek?

 1. Hem görme hem işitme duyularını aynı zamanda etkileyen, görsel-işitsel eğitimde kullanılan araçlar; görsel araçlar ile işitsel araçların bileşimi. (Bunların başında sesli filmler (sinema) ile televizyon yayını (televizyon) gelir.görsel-işitsel araçların başlıcaları şunlardır: Film gösterici, saydam resim gösterici, mıknatıslı görüntü aygıtı, televizyon almacı, radyo, kapalı yayın düzeni, ses aygıtı, plakçalar, dil işlemeliği, film kutucuğu, televizyon kutucuğu).

Görsel Işitsel Araçlar nedir? İlişkili sözcükler

 • Işitsel Araçlar: Görsel-Işitsel araçların işitsel olanları. (Bunların başlıcaları plak, ses kuşağı, radyodur). Eğitimde kullanılan plak, bant ve radyo gibi kulağa seslenen araçlar. devamı...
 • Audio Visual: İsitsel-Görsel Görsel-Işitsel Kulak ve göze devamı...
 • Görsal Işitsel Eğitim: Görsel işitsel araçların geniş ölçüde kullanılmasıyla öğrencilerin duyularını en ileri kerteye değin uyanık tutarak, özellikle görme ve işitme duyuları yoluyla uygulanan etkin bir eğitim yöntemi. devamı...
 • Görsel Işitsel Eğitim Gereçleri: Şerit-Film, film, harita, resim, fotoğraf gibi görme ve işitme duyularına yönelik, eğitim ve öğretimde kendilerinden yararlanılan türlü gereçlere verilen genel ad. devamı...
 • Kutucuklu Gösterici: Özellikle 8 mm’lik ve büyük 8 mm’lik göstericilerde, kutucuğun aygıta sokulmasıyla gösterime hazır olan gösterici çeşidi. devamı...
 • Kutucuklu Televizyon: İçinde, önceden doldurulmuş mıknatıslı görüntü kuşağı bulunan ya da istenilen televizyon izlencesini saptamak üzere boş mıknatıslı görüntü kuşağı taşıyan televizyon kutucuğunu kullanan televizyon kolu. devamı...
 • Visual Aids: Görsel araçlar, görsel eğitim araçları, eğitsel filmler devamı...
 • Todd Ao: Cinerama’nın üç ayrı alıcı, film ve göstericisi yerine tek alıcı, film ve gösterici kullanan; çevirimde 65 mm’lik negatif, gösterimde 70 mm’lik pozitif eşleme dayanan bir geniş görüntülük ve ruhsal üçboyutlu işlemi. (Todd, yapımcı Michael Todd’un soyadı, “AO” da Todd’la ortaklık kuran “American Optical”ın kısaltmasıdır). devamı...
 • Bağdaşım: Tutarlık, tutarlılık, insicam. Renkli ya da siyah-beyaz televizyon almacının, kendine ilişkin olmayan televizyon imini siyah-beyaz olarak verebilme niteliği; yani, siyah-beyaz almacın, renkli yayını siyah-beyaz olarak, renkli almacın da siyah-beyaz yayını devamı...
 • Televizyon Filmi: Televizyonda gösterilmek için hazırlanmış film. Televizyon yöntemlerinden yararlanılarak gerçekleştirilmiş film. (Bunun için Electronicam, Vidicam, vb. yöntemler kullanılır). devamı...

Görsel Işitsel Araçlar ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.