Görsel Işitsel Kurgu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Görsel Işitsel Kurgu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Görsel Işitsel Kurgu" ne demek?

 1. Kurguda filmin yalnızca görüntü bölümünün ele alınmasıyla yetinilmeyerek, ses ile görüntü arasında, eşlemeden ayrı, örgensel bir bağın gerçekleştirilmesine dayanan kurgu.

Görsel Işitsel Kurgu nedir? İlişkili sözcükler

 • Tartımlı Kurgu: Tartımın, yalnız çekimlerin uzunluğuna bağlı olarak değil, aynı zamanda görüntülerin içeriğinin (görüntüde yer alan varlıkların taşıdığı anlamın), görüntü içinde yer alanlar arasındaki bağın, görüntüler arasındaki bağıntının göz önünde tutularak elde edilmesine dayanan kurgu çeşidi. devamı...
 • Tartımlı Kurgu: Tartımın, yalnız çekimlerin uzunluğuna bağlı olarak değil, aynı zamanda görüntülerin içeriğinin (görüntüde yer alan varlıkların taşıdığı anlamın), görüntü içinde yer alanlar arasındaki bağın, görüntüler arasındaki bağıntının göz önünde tutularak elde edilmesine dayanan kurgu çeşidi. devamı...
 • çözümleyici Kurgu: Görünçlüğün çok kısa çekimlere bölünmesi; görünçlüğün bütün ayrıntılarının verilmesi; olgunun en ufak parçalarının ortaya konması; böylelikle anlatılacak, üzerine dikkat çekilecek her şeyin, yorumun sinemacı eliyle gerçekleştirilerek önceden hazırlanmış biçimde izleyiciye sunulmasına dayanan kurgu çeşidi. Bireşimci kurgunun karşıtı. devamı...
 • Bağıntılı Kurgu: Çekimleri, aralarında çağrışım oluşturacak biçimde düzenleyerek gerçekleştirilen kurgu. devamı...
 • Kalvar Işlemi: Hiçbir kimyasal özdek kullanılmaksızın, ışığın yayınmasına ve ısıyla açındırmaya dayanan, tümüyle kuru olarak gerçekleştirilen film işleme yöntemi. devamı...
 • Yinelemeli Kurgu: Yinelemeli kavramı sağlayan kurgu çeşidi. Aynı çekimin sık sık kullanılmasıyla ortaya çıkan kurgu devamı...
 • Görsel Yanılsama: Örgensel ya da ruhsal nedenlerle görme duyumlarında beliren bir yanılsama. devamı...
 • Koşut Kurgu: İki ya da daha çok olgu ve bunların parçalarının birbiri ardından sıralanmasına; bir olgu bitirildikten sonra bununla ilgili ikinci, üçüncü olguya geçilmesine dayanan ve koşut gelişimi sağlayan kurgu çeşidi. devamı...
 • Kurgu: Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar. Zembereğin kurulmuş olma durumu. devamı...
 • Benzetmeli Kurgu: İki çekimin ortaya koyduğu kavramlar arasındaki herhangi bir andırıştan yararlanarak bir düşünceyi daha iyi anlatmayı sağlayan kurgu çeşidi. devamı...

Görsel Işitsel Kurgu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.