görünçlük sözlük anlamı nedir?

Sözlükte görünçlük kelimesinin manası:

  1. Bir ya da daha çok çekim içinde gerçekleştirilen, aynı kişileri aynı bezem içinde gösteren, çekim ile ayrım arasında yer alan film parçası (bazen çekim yerine de kullanılır). TV
  2. Bir televizyon oyununun, aynı kişileri aynı bezem içinde veren bölümü. Sinem./TV
  3. Dış dünyanın film ya da televizyon oyununda yer alan herhangi bir görünüşü
  4. İşliğin, düzlüğün, üzerinde bezem kurulmuş, çalışma yapılan bölümü.

görünçlük ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları