Görünge Planı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Görünge Planı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Görünge Planı" ne demek?

 1. Dekordaki duvarların, girişlerin, pencerelerin, eşyaların yerlerini gösteren, seyircinin görüşüne göre ölçekli olarak yapılan plan.

Görünge Planı nedir? İlişkili sözcükler

 • Oturma Planı: Seyirci salonundaki oturma yerlerini gösteren plan. devamı...
 • Lesson Plan: Ders planı, öğŸretilecek konuları ve ders saatlerini gösteren öğŸretmen tarafından düzenlenen plan devamı...
 • Ders Planı: Bir ya da birkaç ders saatında işlenecek konunun ana çizgilerini, bu konuya ilişkin deneyleri, tartışma sorularını, ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç ve gereçlerini içine alan ve önceden ilgili öğretmence hazırlanan plan. bk. günlük plan, ünite planı, yıllık plan. devamı...
 • Dawes Planı: Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya’nın Müttefikler’e savaş tazıninatı ödemeye devam etmesine olanak vermek amacıyla 1924 yılında General C. G. Dawes’in başkanlığında hazırlanmış plan. Bu plan 1929 yılında yerini Young Planı’na bırakmıştır. krş. Young Planı devamı...
 • Lambaste A Plan: Bir planı ağŸır bir şŸekilde eleşŸtirmek, bir planı kınamak, bir tasarının aleyhinde olmak, bir planı doğŸru bulmadığŸını beyan etmek devamı...
 • Uyarı ışığı: Oyunun belli yerlerinde sahnedeki görevlileri uyaran ışık. Giriş ve çıkışları, başlayış ve bitiş yerlerini gösteren ışık. devamı...
 • Kolan Görünge: Moleküllerin dönme erke düzeyleri arasındaki geçişlerin bir cam ya da flim üzerindeki görüngelerinin renkli kolanlar biçimindeki görüntüsü. devamı...
 • Kolan Görünge: Moleküllerin dönme erke düzeyleri arasındaki geçişlerin bir cam ya da flim üzerindeki görüngelerinin renkli kolanlar biçimindeki görüntüsü. devamı...
 • Ingiliz Güldürüsü: Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonunda büyük bir gelişme gösteren film çeşidi: Hangi yönden bakılırsa bakılsın inanılmayacak, alışılmadık, saçma gibi görünen bir durumu, bir olayı çıkış noktası olarak almak, sonra bunun yol açtığı sonuçları büyük bir ağırbaşlılık, soğukkanlı bir gülmeceyle işlemeye dayanır. Ayrıca, gelenek ve göreneklerin eleştirilmesi, toplumsal yergi, kişilerin ruhbilimsel çözümlenmesi de büyük önem kazanır. devamı...
 • Görünge: Perspektif. Bir yöney, gerey ya da matematiksel işlerin belirli bir uzay, düzlem ya da konsayı dizgesi üzerinde aldığı sayısal, dizeysel biçim. devamı...

Görünge Planı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.