görüngücülük sözlük anlamı nedir?

Sözlükte görüngücülük kelimesinin manası:

  1. Gerçek olanın yalnızca görüngüler olduğunu öne süren görüş, olaycılık, fenomenizm.
  2. Gerçek olanın yalnızca -> görüngüler olduğunu öne süren, görüngülerin arkasında "kendinde şey"in varlığını yadsıyan görüş (nesnelgörüngücülük). // Bu anlamı Fransızca'da, Renouvier'nin ortaya attığı, "phénoménisme" sözcüğü ile karşılanır. Başlıca savunucuları: Renouvier, Shadworth, Hodgson. 2-Görüngülerin arkasında "kendinde şey"in bulunduğunu, ancak insanın bunun bilgisine erişemeyeceğini savunan görüş (eleştirelgörüngücülük). // Başlıca temsilcisi: Kant.
  3. Yalnızca bilinç içeriklerinin var olduğunu, bunların da ancak öznel olarak temellendirilebileceğini, dış dünyada bunlara karşılık olacak nesnel bir gerçeklik olmadığını ileri süren görüş (öznelgörüngücülük).

görüngücülük ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları