Görünmez Dışalım ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Görünmez Dışalım" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Görünmez Dışalım" ne demek?

 1. Bir ülkenin cari işlemler bilânçosunda yer alan diğer ülkelerden gerçekleştirdiği uluslararası hizmetler dışalımı.

Görünmez Dışalım nedir? İlişkili sözcükler

 • Görünmez Dışsatım: Bir ülkenin cari işlemler bilânçosunda yer alan diğer ülkelere yaptığı uluslararası hizmetler dışsatımı. devamı...
 • Görünmez Işlemler: Turizm, uluslararası taşımacılık, bankacılık, sigortacılık, yabancı sermaye yatırım kazançları, yurtdışı işçi gelirleri, lisans bedelleri, kiralar, komisyonlar ve yurtdışı resmi hizmet bedellerinden oluşan cari işlemler bilânçosunun uluslararası hizmet dışalım ve dışsatımını gösteren işlemler. devamı...
 • Cari Işlemler Dengesi: Cari işlemler bilânçosunda yer alan mal, hizmet dışsatımından ve tek yanlı transferlerden elde edilen döviz gelirlerinin; mal, hizmet dışalımı ve tek yanlı transferler için yapılan döviz giderlerine eşit olması. devamı...
 • çizgi üstü Işlemler: Ödemeler bilânçosunda mal, hizmet ve sermaye hareketlerini kapsayan bölümlerde yer alan ve ödemeler dengesi fazlası ya da açığına yol açan işlemler. krş. otonom işlemler, denkleştirici işlemler devamı...
 • Görünür Işlemler: Cari işlemler hesabının içinde yer alan dış ticaret bilânçosundaki mal dışalım ve dışsatım işlemleri. devamı...
 • Dış Ticaret Bilançosu: Bir ülkenin dışalım ve dışsatımını yaptığı malların değerinin kaydedildiği hesap. krş. ödemeler bilânçosu, cari işlemler bilânçosu devamı...
 • Cari Işlemler Bilançosu: Bir ülkenin mal, hizmet dışsatımından ve tek yanlı transferlerden elde ettiği döviz gelirleriyle, bu işlemler kaynaklı döviz giderlerinin kaydedildiği; dış ticaret bilânçosu, görünmez işlemler ve tek yanlı transferler, diğer bir deyişle net mal ve hizmet bilânçosu ve tek yanlı transferlerden oluşan ödemeler bilânçosu temel hesaplarından biri. devamı...
 • Tek Yanlı Transferler: Hükümet, özel kesim ve sivil toplum örgütlerinin yabancı ülkelerdeki yerleşiklere yaptıkları parasal veya ayni bağış ve yardımlar, gönderdikleri hediyeler ve uluslararası kuruluş ödentilerinden oluşan ve ödemeler bilânçosunun cari işlemler hesabında yer alan kalem. devamı...
 • Dışsatım ülke Kredi Ve Garanti Programları: Ülkenin devlet destekli finansman kurumunca ülkenin dış politikası ve iktisadi hedefleri doğrultusunda önemli olan ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkiler oluşturmak amacıyla, bu ülkelerde iş alan yükleniciler tarafından gerçekleştirilecek projelere kredi desteği ve güvencesi sağlayan programlar. devamı...
 • Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı: Yatırımcının kendi ülkesi dışında bir ülkede boş alan yatırımı ve boz alan yatırımı yapma ve taşınmaz mal satın alma biçiminde gerçekleştirdiği yatırım. krş. yabancı sermaye yatırımı, dolaylı yabancı sermaye yatırımı devamı...

Görünmez Dışalım ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.