Görünmez Dışsatım ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Görünmez Dışsatım" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Görünmez Dışsatım" ne demek?

 1. Bir ülkenin cari işlemler bilânçosunda yer alan diğer ülkelere yaptığı uluslararası hizmetler dışsatımı.

Görünmez Dışsatım nedir? İlişkili sözcükler

 • Görünmez Dışalım: Bir ülkenin cari işlemler bilânçosunda yer alan diğer ülkelerden gerçekleştirdiği uluslararası hizmetler dışalımı. devamı...
 • Görünmez Işlemler: Turizm, uluslararası taşımacılık, bankacılık, sigortacılık, yabancı sermaye yatırım kazançları, yurtdışı işçi gelirleri, lisans bedelleri, kiralar, komisyonlar ve yurtdışı resmi hizmet bedellerinden oluşan cari işlemler bilânçosunun uluslararası hizmet dışalım ve dışsatımını gösteren işlemler. devamı...
 • Dış Ticaret Bilançosu: Bir ülkenin dışalım ve dışsatımını yaptığı malların değerinin kaydedildiği hesap. krş. ödemeler bilânçosu, cari işlemler bilânçosu devamı...
 • Tek Yanlı Transferler: Hükümet, özel kesim ve sivil toplum örgütlerinin yabancı ülkelerdeki yerleşiklere yaptıkları parasal veya ayni bağış ve yardımlar, gönderdikleri hediyeler ve uluslararası kuruluş ödentilerinden oluşan ve ödemeler bilânçosunun cari işlemler hesabında yer alan kalem. devamı...
 • Cari Işlemler Dengesi: Cari işlemler bilânçosunda yer alan mal, hizmet dışsatımından ve tek yanlı transferlerden elde edilen döviz gelirlerinin; mal, hizmet dışalımı ve tek yanlı transferler için yapılan döviz giderlerine eşit olması. devamı...
 • çizgi üstü Işlemler: Ödemeler bilânçosunda mal, hizmet ve sermaye hareketlerini kapsayan bölümlerde yer alan ve ödemeler dengesi fazlası ya da açığına yol açan işlemler. krş. otonom işlemler, denkleştirici işlemler devamı...
 • Görünür Işlemler: Cari işlemler hesabının içinde yer alan dış ticaret bilânçosundaki mal dışalım ve dışsatım işlemleri. devamı...
 • Ikili Ticaret Anlaşması: Genellikle uluslararası piyasalarda rekabet gücü zayıf ülkelere olanak tanımak amacıyla, iki ülkenin aralarındaki ticareti düzenlemek ve birbirlerine özel ayrıcalıklar tanımak için yaptıkları anlaşma. devamı...
 • Cari Işlemler Bilançosu: Bir ülkenin mal, hizmet dışsatımından ve tek yanlı transferlerden elde ettiği döviz gelirleriyle, bu işlemler kaynaklı döviz giderlerinin kaydedildiği; dış ticaret bilânçosu, görünmez işlemler ve tek yanlı transferler, diğer bir deyişle net mal ve hizmet bilânçosu ve tek yanlı transferlerden oluşan ödemeler bilânçosu temel hesaplarından biri. devamı...
 • Dışsatım Bağışıklığı: İş merkezleri Türkiye’de bulunmayanların başka ülkelere gönderilmek üzere Türkiye’den satın aldıkları ya da Türkiye’de yaptıkları malları Türkiye’de satmaksızın yabancı ülkelere gönderenlerin bu işlerden doğacak kazançlarının Türkiye’de elde edilmiş sayılmaması nedeniyle uygulanan bağışıklık. devamı...

Görünmez Dışsatım ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.