Görünür Açık ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Görünür Açık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Görünür Açık" ne demek?

 1. Dış ticaret ve kambiyo kısıtlamalarının uygulandığı bir ülkede ödemeler bilânçosunda gerçekleşen açık.

Görünür Açık nedir? İlişkili sözcükler

 • Görünmez Dışalım: Bir ülkenin cari işlemler bilânçosunda yer alan diğer ülkelerden gerçekleştirdiği uluslararası hizmetler dışalımı. devamı...
 • çizgi üstü Işlemler: Ödemeler bilânçosunda mal, hizmet ve sermaye hareketlerini kapsayan bölümlerde yer alan ve ödemeler dengesi fazlası ya da açığına yol açan işlemler. krş. otonom işlemler, denkleştirici işlemler devamı...
 • Tetik çekme Gücünü ölçüm Cihazı: Ateşli silahların tetiklerine ne kadar bir kuvvet uygulandığında ateşlemeyi gerçekleştirebileceklerinin ölçümünü yapmaya yarayan cihaz. devamı...
 • Görünür Bilanço: Bk. dış ticaret bilânçosu devamı...
 • Iktisadi Birlik: Üyeler arasındaki ticarette tüm engellerin kaldırılarak üçüncü ülkelere karşı ortak bir ticaret politikasının uygulandığı, emek ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı; para, maliye ve vergi politikalarının uyumlaştırıldığı ve ortak tek bir paranın kullanıldığı iktisadi bütünleşmenin en ileri aşaması. krş. gümrük birliği, ortak pazar, tercihli ticaret anlaşması, serbest ticaret bölgesi devamı...
 • Görünür Işlemler: Cari işlemler hesabının içinde yer alan dış ticaret bilânçosundaki mal dışalım ve dışsatım işlemleri. devamı...
 • Mavi Kutu Destekler: Dünya Ticaret Örgütü tarım anlaşmaları çerçevesinde üretim ve ticaret üzerinde bozucu etkilerinin az olduğu düşünülen üretimi sınırlayan programlar kapsamında yer alan, hayvan başına ve hektar başına yapılan ödemeler gibi Uruguay görüşmelerine göre indirim yükümlülüğüne konu olmayan doğrudan ödeme biçimindeki destekler. devamı...
 • Gayrisafi Sabit Sermaye Yatırımı: Bir ülkede genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, gerçekleştirilen gayrisafi yatırımdan stok yatırımın çıkarılmasıyla bulunan büyüklük. devamı...
 • Taşınır Mallara Karşılık öndelik: Taşınır değerlerin tutulanması karşılığı öncelikle yapılan ödemeler. Pay ve borç belgitleri karşılığı verilen öndelikler. devamı...
 • Görünmez Dışsatım: Bir ülkenin cari işlemler bilânçosunda yer alan diğer ülkelere yaptığı uluslararası hizmetler dışsatımı. devamı...

Görünür Açık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.