Görünür Işlemler ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Görünür Işlemler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Görünür Işlemler" ne demek?

 1. Cari işlemler hesabının içinde yer alan dış ticaret bilânçosundaki mal dışalım ve dışsatım işlemleri.

Görünür Işlemler nedir? İlişkili sözcükler

 • Cari Işlemler Bilançosu: Bir ülkenin mal, hizmet dışsatımından ve tek yanlı transferlerden elde ettiği döviz gelirleriyle, bu işlemler kaynaklı döviz giderlerinin kaydedildiği; dış ticaret bilânçosu, görünmez işlemler ve tek yanlı transferler, diğer bir deyişle net mal ve hizmet bilânçosu ve tek yanlı transferlerden oluşan ödemeler bilânçosu temel hesaplarından biri. devamı...
 • Görünmez Işlemler: Turizm, uluslararası taşımacılık, bankacılık, sigortacılık, yabancı sermaye yatırım kazançları, yurtdışı işçi gelirleri, lisans bedelleri, kiralar, komisyonlar ve yurtdışı resmi hizmet bedellerinden oluşan cari işlemler bilânçosunun uluslararası hizmet dışalım ve dışsatımını gösteren işlemler. devamı...
 • Görünmez Dışsatım: Bir ülkenin cari işlemler bilânçosunda yer alan diğer ülkelere yaptığı uluslararası hizmetler dışsatımı. devamı...
 • Görünmez Dışalım: Bir ülkenin cari işlemler bilânçosunda yer alan diğer ülkelerden gerçekleştirdiği uluslararası hizmetler dışalımı. devamı...
 • Cari Işlemler Dengesi: Cari işlemler bilânçosunda yer alan mal, hizmet dışsatımından ve tek yanlı transferlerden elde edilen döviz gelirlerinin; mal, hizmet dışalımı ve tek yanlı transferler için yapılan döviz giderlerine eşit olması. devamı...
 • Tek Yanlı Transferler: Hükümet, özel kesim ve sivil toplum örgütlerinin yabancı ülkelerdeki yerleşiklere yaptıkları parasal veya ayni bağış ve yardımlar, gönderdikleri hediyeler ve uluslararası kuruluş ödentilerinden oluşan ve ödemeler bilânçosunun cari işlemler hesabında yer alan kalem. devamı...
 • Cari Işlemler: Bk.Cari işlemler bilânçosu devamı...
 • çizgi üstü Işlemler: Ödemeler bilânçosunda mal, hizmet ve sermaye hareketlerini kapsayan bölümlerde yer alan ve ödemeler dengesi fazlası ya da açığına yol açan işlemler. krş. otonom işlemler, denkleştirici işlemler devamı...
 • Cari Işlemler Denkliği: Bk. cari işlemler dengesi devamı...
 • Cari Işlemler Bilançosu Açığı: Bk. cari işlemler açığı devamı...

Görünür Işlemler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.