Görüş Ortamı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Görüş Ortamı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Görüş Ortamı" ne demek?

 1. Görüş ve kanıların oluşma, biçim kazanma ve yön almasında üstlencesi olan toplumsal koşul ya da ortam.

Görüş Ortamı nedir? İlişkili sözcükler

 • Görüş Ortamı: Görüş ve kanıların oluşma, biçim kazanma ve yön almasında üstlencesi olan toplumsal koşul ya da ortam. devamı...
 • Toplumsal çevre: Bireylerin ve insan topluluklarının yaşayış ve davranımları ile ulusların ve kültürlerin gelişimi üzerinde rol oynayan toplumsal koşulların ve etkilerin tümü; toplumsal ortam. Çocuğun gelişmesini ve kişilik kazanmasını etkileyen ve aileyi, devamı...
 • Toplumsal çevre: Bireylerin ve insan topluluklarının yaşayış ve davranımları ile ulusların ve kültürlerin gelişimi üzerinde rol oynayan toplumsal koşulların ve etkilerin tümü; toplumsal ortam. Çocuğun gelişmesini ve kişilik kazanmasını etkileyen ve aileyi, devamı...
 • Devrim Ortamı: Yürürlükteki toplumsal düzenin toplumsal ekonomik bunalımlar içine düştüğünü ve yeni bir toplumsal düzenin ortaya çıkma olanaklarının oluştuğunu gösteren nesnel koşulların tümü. devamı...
 • Karbonlayıcı Ortam: Karbonlayıcı özellikte olan ısıl işlem ortamı. devamı...
 • Yiyici Ortam: Yenim yaratıcı özellikte olan ortam. devamı...
 • Sağaltıcı Görüşme: Bir bireyin ya da toplumsal kümenin sayrılıklarını, uyumsuzluklarını gidermek ve onları sağlığına, toplumsal uyuma kavuşturmak amacıyla yapılan görüşme, bkz. özesağaltıcı görüşme. devamı...
 • Kemoreseptör: Kimyasal enerji değişikliklerini alan almaçlar, kemosensör. Dildeki lezzet tomurcukları, burundaki koku almaçları, glomus carotikum ve arcus aorticus’ta bulunan glomus aorticum ve kandaki oksijen, karbondioksit ve pH değişikliklerini alan almaçlar. Kimyasal devamı...
 • Toplumsal Düzgüsüzlük: Bir bireyin, bir toplumsal kümenin davranışlarında, toplumsal çevresi ile ilişkilerinde ya da toplumun yapısında, işlevlerinde, toplumsal olarak yaptırıma bağlanmış olan düzgülere uymayan niteliklerin bulunması. devamı...
 • Dinden Bağımsızlaşma: Dinsel ve büyüsel nitelikli toplumsal denetimin yerini ussal nitelikli toplumsal denetim biçimlerinin alması. devamı...

Görüş Ortamı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.