Göz Merceğinin Oluşturduğu Uvea Yangısı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Göz Merceğinin Oluşturduğu Uvea Yangısı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Göz Merceğinin Oluşturduğu Uvea Yangısı" ne demek?

 1. Göz merceği materyalinin sızmasına bağlı olarak oluşan uvea yangısı. Fakolitik uveitis ve fakoklastik uveitis olmak üzere iki farklı sendromda ortaya çıkar.

Göz Merceğinin Oluşturduğu Uvea Yangısı nedir? İlişkili sözcükler

 • Phacoclastic Uveitis: Fakoklastik uvea yangısı devamı...
 • Fakolitik Uvea Yangısı: Sağlam lens kapsülünden sızan yapısı bozulmuş göz merceği proteinine karşı gelişen hafif lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonuyla belirgin bir anteriör uvea yangısı. devamı...
 • Hücre Farklılaşması: Embriyo gelişiminde hücrelerin değişik işlevleri yapmak üzere özel bir hücre tipine farklılaşması, diferensiyasyon. Hücre farklılaşması kromozom sayısı, biçimi ve büyüklüğünde bir değişim göstermez ve transkripsiyon düzeyinde farklılaşmanın kontrol edilmesiyle epitel, destek, kas ve sinir dokuları ortaya çıkar. devamı...
 • Yangın Merdiveni: İtfaiyecilerin yangında ve kurtarma işlerinde kullandıkları merdiven. Yapıların dışında, yangın veya acil bir durumda kullanılmak üzere yapılmış merdiven. devamı...
 • Yangın Söndürme örgütü: Bir kentin, yangın söndürme araç ve gereçlerini bulunduran, bunları kullanarak yangın söndürmek üzere eğitilmiş görevlileri olan, genellikle yerel nitelikteki örgüt. devamı...
 • ön Uveitis: Ön uvea kanalının yangısı. İritis, siklitis ve iridosiklitisle birlikte bulunur. devamı...
 • Yangın Hortumu: Yangını söndürmek için itfaiye aracından veya yangın musluğundan su aktarmak üzere kullanılan uzun hortum. devamı...
 • Retinopati: Ağ tabakası bozukluğu Retinada oluşan yangısal nitelikte olmayan patolojik değişimlerin genel adı. Esas olarak böbrek yangısı ve şeker hastalığı gibi sistemik hastalıklarda ve eğrelti otu başta olmak üzere kimi bitkisel devamı...
 • Yangın Bombası: Yangın çıkarmak için yapılan bomba. Ağaçlık yerlerde gizlenmiş birliklerin ortaya çıkmasını sağlamak için uçaklardan atılan ve yangın çıkartmaya yarayan bomba. devamı...
 • Işkembe Ve Börkeneğin Travmatik Olmayan Yangısı: Travmatik nedenlere bağlı olmaksızın işkembe ve börkenek mukozasının akut veya kronik yangılanmasıyla belirgin bir hastalık, retikulitis ve ruminitis nontravmatika, rumen ve retikulumun travmatik olmayan yangısı. devamı...

Göz Merceğinin Oluşturduğu Uvea Yangısı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.