Göz Yumulabilir Yanılgı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Göz Yumulabilir Yanılgı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Göz Yumulabilir Yanılgı" ne demek?

 1. Bir örnekleme dağılımıyla elde edilen kestirme değerin evrendeğerden ne oranda sapma göstermesine izin verileceğini belirten oransal güvenirlik sınırı.

Göz Yumulabilir Yanılgı nedir? İlişkili sözcükler

 • Doyurucu Güvenirlik: Bir güvenirlik sınaması sonunda katsayıyla dile getirilen ve araştırma amaçları ya da öngörülen kesinlik düzeyine göre yeterli sayılan güvenirlik, bkz. güvenirlik kestirim yolları. devamı...
 • Güven Bölgesi: Kestirilecek birkaç evrendeğer olduğu zaman, evrendeğer uzayında tanımlanabilen ve evrendeğerlerin belli bir yanılma olasılığıyla içinde bulundukları bölge. Bu, güven aralığının, birden çok evrendeğerin kestirildiği durum için genelleştirilmiş biçimidir. devamı...
 • Konum Evrendeğeri: Bir sıklık dağılımının konumunu belirten evrendeğer. Örneğin, evren ortalaması birkonum evrendeğeridir. devamı...
 • Olası Yanılgı: Bir gözlem dizisinde yapılan yanılgıların (ölçülen değerlerin ortalama değerden farkı) salt değeri büyüklük sırasına göre dizildiğinde, dizinin ortasında yer alan hata p = ..formül.. Örnek: Bir yıldızın aynı koşullarda ölçülen dikeyhızının ortalaması 27.1 km/sn ve ölçülen değerlerin bu değerden farkları -0.2; -0.1 ; + 1.2; + 0.8; +0.3; -0.7; +0.5; -1.1; +0.9; -0.7 +0.6 devamı...
 • Göreli Etkinlik: (Kuramsal istatistik) Aynı evrendeğerin iki kestiricisinden birinin ötekine göre etkinliğini belirten ölçü. ay. bk. etkin kestirici, göreli kesinlik. devamı...
 • Birim Esnek Sunum: Fiyatta meydana gelen oransal bir değişme karşısında sunum miktarının aynı yönde ve aynı oranda değişmesi, diğer bir ifadeyle esnekliğin bir olması. devamı...
 • Sonsuz Esnek Istem: Fiyatta meydana gelen çok küçük oransal bir değişme karşısında istem miktarının çok büyük oranda ve ters yönde değiştiği, diğer bir ifadeyle esnekliğin sonsuz olduğu durum. devamı...
 • Sonsuz Esnek Sunum: Fiyatta meydana gelen çok küçük oransal bir değişme karşısında sunum miktarının çok büyük oranda ve aynı yönde değişmesi, diğer bir ifadeyle esnekliğin sonsuz olduğu durum. devamı...
 • Esnek Sunum: Fiyatta meydana gelen oransal bir değişme karşısında sunum miktarının daha büyük oranda değişmesi, diğer bir ifadeyle esnekliğin birden büyük olması. devamı...
 • Yansız Kestirici: (Kuramsal istatistik) Tüm örneklem büyüklükleri için, beklenen değeri (…)evrendeğerine eşit olan (…)kestiricisi : (…) ay. bkz. yan. devamı...

Göz Yumulabilir Yanılgı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.