gözyaşı bezleri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gözyaşı bezleri kelimesinin manası:

  1. Gözyaşı ve göz kapağında bulunan bezler, gözyaşı bezeleri.
  2. Göz çukurunun dış üst yanına yerleşmiş, ayrı loplardan oluşan, göz kapağının iç tarafına açılan, 6-12 kanalı olan tübüloalveolar tipte, seröz tip salgılı, göz yuvarının devamlı nemli kalmasını sağlayan, içinde bakterilere karşı bolca lizozim enzimi ve A antikoru bulunan gözyaşını salgılayan bir çift bez. Gözyaşı kanalcıkları, gözyaşı kesesi vegözyaşı bezleri birlikte gözyaşı aygıtını oluştururlar.

gözyaşı bezleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları