Grammatical ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Grammatical" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Grammatical" ne demek?

 1. Gramere ait, sarfi, dilbilgisi kurallarına uygun

 2. Gramatik, kurallı, dilbilgisi kurallarına uygun

Grammatical nedir? İlişkili sözcükler

 • Grammar: Gramer, sarf, dilbilgisi Gram’er kitabı devamı...
 • Not Grammatical: Kuralsız, dilbilgisi kurallarına aykırı devamı...
 • Ungrammatical: Dilbilgisi kurallarına uygun olmayan. Dilbilgisi kurallarına uymayan, kuralsız [dilb.] devamı...
 • Solecism: Dilbilgisi hatası, gramer yanlışı, görgüsüzlük, aykırılık, kuraldışılık Dilbilgisi kurallarının dışına çıkma devamı...
 • Grammatical Relation: Gramatik ilişki devamı...
 • Grammatical Constituent: Gramatik yapı devamı...
 • Grammatical Case: Gramatik hal devamı...
 • Karşılaştırmalı Dilbilgisi: (Derleme.. karşılaştırmalı gramer, mukayeseli gramer) Akraba dilleri ve lehçeleri karşılaştırarak inceleyen dilbilgisi: Karşılaştırmalı Hint-Avrupa dilbilgisi vb. devamı...
 • Grammatical Gender: Gramatik cins devamı...
 • Grammatical Category: Gramatik kategori devamı...

Grammatical ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.