Granülositik Lösemi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Granülositik Lösemi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Granülositik Lösemi" ne demek?

 1. Kemik iliğinin miyeloid serisinden yani granülositlerden köken alan, şiddetli anemi, iştahsızlık, zayıflama, düşkünlük ve ateşle belirgin, seyrek rastlanan tümöral hastalık, miyeloblastik lösemi, miyeloid lökozis.

Granülositik Lösemi nedir? İlişkili sözcükler

 • Kanatlı Miyeloblastozisi: Erişkin tavuklarda, miyeloblastların başta karaciğer olmak üzere tüm parenkim organlarında, damar içinde ve damar dışında tümör oluşturacak düzeyde üremesi sonucu oluşan düşkünlük, anemi ve kanama eğiliminin artmasıyla belirgin, lökozis-sarkoma grubundan viral bir hastalık, miyeloblastik miyeloid lökozis, miyeloblastozis, miyelositik miyeloid lökozis. devamı...
 • Lenfositik Lösemi: Lenfoid dokuların aşırı aktivasyonu ve lenfosit veya lenfoblastların çoğalmasıyla belirgin lösemi, lenfojen lösemi, lenfoid lösemi, lenfatik lösemi. devamı...
 • Kronik Miyelomonositik Lösemi: Köpeklerin anizokromi, anizositozis, poikilositozis ve tedaviye cevap vermeyen anemiyle belirgin, çoğunlukla beş yaşından büyük köpeklerde görülen lösemi çeşidi. İştahsızlık, uyuşukluk, kilo kaybı ve egzersiz toleransında azalma, mukozalarda solgunluk ve ağız boşluğunda ülserler dikkat çeker. devamı...
 • Megakaryoblastik Lösemi: Başlıca genç köpeklerde görülen, akut seyirli, ateş, deri altı hematom, mide bağırsak kanalında kanama, anemi ve dolaşım kanında normal dışı, iki buçuk-üç alyuvar çapında kan pulcuklarının görülmesiyle belirgin tümöral hastalık. devamı...
 • Monositik Lösemi: Baskın hücre tipinin monositler olduğu lösemi çeşidi. Hayvanlarda genellikle uyuşukluk, kilo kaybı, kusma, ishal, iştahsızlık ve tekrarlayan burun kanamalarına rastlanır. Genç köpek ve kedilerde erişkin at ve sığırlarda görülür. devamı...
 • Panlökopeni Benzeri Sendrom: Kedilerde kanda akyuvar sayısının azalması, anemi ve trombositopeniyle belirgin kedi panlökopenisine benzer klinik belirtilerle seyreden kedi lösemi virüsü enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan hastalık. devamı...
 • Alösemik Lösemi: Dokularda aşırı düzeylerde çoğalan lenfositlerin dolaşım kanında bulunmadığı lösemi biçimi, yalancı lösemi. devamı...
 • Amiyeloblastik Lösemi: Tümör hücrelerinin en az % 10’unda olgunlaşmanın promiyelosit devreye kadar ilerlediği, epistaksis, melana ve trombositopenik peteşiyel kanamalarla belirgin lösemi. devamı...
 • Nokra: Büveleğin sebep olduğu, genellikle davar ve sığırlarda, seyrek olarak insanlarda rastlanan, ortası delik şişkinliklerle tanınan hastalık. Büveleklerden ileri gelen, başta sığır olmak üzere çeşitli memeli hayvanlarda, seyrek olarak insanlarda rastlanan devamı...
 • Myeloblastic Myeloid Leukosis: Miyeloblastik miyeloid lökozis devamı...

Granülositik Lösemi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.