greek ne demek

Yunanistan

Yunanistan, Güneydoğu Avrupa’da bulunan bir ülkedir. Akdeniz’in doğusunda yer alan ülke, kuzeyde Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya, doğuda Türkiye ve güneyde Akdeniz ile çevrilidir. Yunanistan, 131.957 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir ve nüfusu yaklaşık 10,7 milyon kişidir. Ülkenin başkenti Atina’dır.

Tarih

Yunanistan, Avrupa’nın en eski uygarlıklarından birine ev sahipliği yapmıştır. MÖ 2000 civarında, Ege Denizi’nin etrafında gelişen Minos uygarlığı, Avrupa’nın ilk büyük uygarlıklarından biriydi. Minos uygarlığı, MÖ 1450 civarında, Santorini adasında meydana gelen bir volkan patlaması sonucu yok oldu.

MÖ 1200 civarında, Yunanistan’a Dorlar geldi. Dorlar, Yunanistan’ın anakarasını ve adalarını ele geçirdiler ve Yunanistan’ın klasik uygarlığının temellerini attılar. Yunanistan’ın klasik uygarlığı, MÖ 5. ve 4. yüzyıllarda zirveye ulaştı. Bu dönemde, Yunanistan’da demokrasi, felsefe, edebiyat ve sanat alanlarında büyük ilerlemeler kaydedildi.

MÖ 336’da, Makedonya kralı II. Filip, Yunanistan’ı ele geçirdi. Makedonya’nın Yunanistan üzerindeki egemenliği, MÖ 146’da Roma İmparatorluğu’nun Yunanistan’ı ele geçirmesiyle sona erdi. Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra, Yunanistan Bizans İmparatorluğu’nun bir parçası oldu.

1453’te, Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’in Osmanlılar tarafından ele geçirilmesiyle, Yunanistan Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine girdi. Yunanistan, 1821’de Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bağımsızlık mücadelesi başlattı ve 1829’da bağımsızlığını kazandı.

Coğrafya

Yunanistan, dağlık bir ülkedir. Ülkenin en yüksek dağı, 2.917 metre yüksekliğindeki Olimpos Dağı’dır. Yunanistan’ın kıyı şeridi uzun ve engebelidir. Ülkede çok sayıda ada bulunmaktadır. En büyük adalar Girit, Rodos, Sakız ve Midilli’dir.

Yunanistan’ın iklimi Akdeniz iklimidir. Ülkede yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır.

Ekonomi

Yunanistan’ın ekonomisi, hizmet sektörüne dayalıdır. Ülkenin en önemli ekonomik faaliyetleri turizm, ticaret ve ulaştırmadır. Yunanistan’da ayrıca tarım ve sanayi sektörleri de gelişmiştir.

Kültür

Yunanistan, zengin bir kültüre sahiptir. Ülkenin kültürü, antik Yunan uygarlığının yanı sıra Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun etkisiyle şekillenmiştir. Yunanistan’ın en önemli kültürel mirasları arasında antik Yunan tapınakları, Bizans kiliseleri ve Osmanlı camileri yer almaktadır.

Yunanistan’ın resmi dili Yunancadır. Ülkede ayrıca Türkçe, Arnavutça, Makedonca ve Pomakça gibi azınlık dilleri de konuşulmaktadır. Yunanistan’ın resmi dini Ortodoks Hristiyanlıktır. Ülkede ayrıca Müslüman, Yahudi ve Katolik azınlıklar da bulunmaktadır.

Turizm

Yunanistan, dünyanın en popüler turistik destinasyonlarından biridir. Ülkenin zengin tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri, her yıl milyonlarca turisti Yunanistan’a çekmektedir. Yunanistan’ın en önemli turistik yerleri arasında Atina, Girit, Rodos, Sakız ve Midilli yer almaktadır.

Sonuç

Yunanistan, zengin tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle dünyanın en popüler turistik destinasyonlarından biridir. Ülke, Akdeniz’in doğusunda yer alan bir ada ülkesidir. Yunanistan’ın başkenti Atina’dır. Ülkenin nüfusu yaklaşık 10,7 milyon kişidir. Yunanistan’ın resmi dili Yunancadır. Ülkenin resmi dini Ortodoks Hristiyanlıktır.


Yayımlandı

kategorisi