grieve sözlük anlamı nedir?

Sözlükte grieve kelimesinin manası:

  1. Keder vermek, müteessir etmek, ıstırap vermek
  2. Kederlenmek, esef etmek
  3. Yas tutmak
  4. Üzmek, kederlendirmek, dert vermek, üzülmek

grieve ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları