gross fixed capital investment sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gross fixed capital investment kelimesinin manası:

  1. Gayrisafi sabit sermaye yatırımı

gross fixed capital investment ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları