group sözlük anlamı nedir?

Sözlükte group kelimesinin manası:

  1. ), (f.) grup, küme, öbek
  2. Heyet, topluluk
  3. Benzer nitelikli öğeler grubu
  4. Aynı zamanda teşekkü1 ettiği farzolunan kaya tabakaları
  5. Birbiri ile benzerlikleri olan hayvan veya bitki sınıfı
  6. Gruplara ayırmak, yan yana koymak
  7. Bir araya gelmek, gruplaşmak
  8. Gruplandırmak, sınıflandırmak, gruplaşmak, toplanmak

group ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları