grow sözlük anlamı nedir?

Sözlükte grow kelimesinin manası:

  1. (grew, grown) büyümek, gelişmek, inkişaf etmek, serpilmek
  2. Çoğalmak, artmak, ilerlemek, olmak
  3. Hâsıl olmak, çıkmak
  4. Büyütmek, yetiştirmek, meydana getirmek
  5. Hası1 etmek
  6. Büyümek, gelişmek, yetişmek, yetiştirmek, büyütmek, üretmek, uzatmak, bırakmak, dönüşmek, lenmek, leşmek, lemek

grow ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları