Grup Birleşmesi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Grup Birleşmesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Grup Birleşmesi" ne demek?

 1. Birbiriyle çok fazla ilgili olmayan malları üreten firmaların, aynı sahiplik altında birleşmesi.

Grup Birleşmesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Dikey Birleşme: Aramalı üreten firma ile bu aramalını kullanarak sonul mal üreten firmanın birleşmesi. krş. yatay birleşme devamı...
 • Eş Olmayan Gametillik: (karşılık: anizogami), (Yun. anisos=eş olmayan, Yun. gamos = evlenme): Farklı gametlerin birleşmesi; makrogamet ve mikrogamet gibi benzer yapıda olmayan eşeylik gözelerinin birleşmesi hali. devamı...
 • Hafif Sanayi: Çeşitli tüketim malları üreten sanayi. Bk. yeğni işleyim devamı...
 • Savunulmaz önerme Kümesi: Savunulur olmayan, başka bir deyişle hiç bir çözümleyici kümenin altkümesi olmayan önerme kümesi. || Krş.. savunulur önerme kümesi. devamı...
 • Deming ödülü: Kaliteli mallar üreten sanayi firmalarına verilen ve adını 1950’li yıllarda Japonya’da kalite sistemleri üzerine çalışmalar yapan W. Edwards Deming’den alan ödül. devamı...
 • Eş Olmayan Gametlilik: (Yun. anisos: eş olmayan; gamos: evlenme) Farklı gametlerin birleşmesi, makrogamet ve mikrogamet gibi benzer yapıda olmayan eşey hücrelerinin birleşmesi durumu. Anizogami. Farklı biçim, büyüklük ve yapıdaki gametlerin birleşimiyle yapılan eşeyli devamı...
 • Birleştirimcilik: Genellikle felsefe ve din konularında birbirine benzemeyen birtakım görüşleri ya da birbiriyle çelişkili durumda bulunan düşünceleri uzlaştırmaya, birleştirmeye çalışan öğreti. devamı...
 • Birleşim Imi: İki küme admdan birleşim kümesinin adını oluşturan ikili işlev imi: U. Bir kümeler kümesi adından birleşim kümesinin adını oluşturan birli işlev imi: U devamı...
 • Chamberlin çözümlemesi: Tekelci rekabet piyasalarında yakın ikame mallar üreten firmaların mal farklılaştırması yaparak tekelci firma gibi davranacağını ileri süren ve 1933 yılında Chamberlin tarafından geliştirilen yaklaşım. krş. tekelci rekabet devamı...
 • Ikincil Grup: Birbirleriyle ilişkileri kişisel olmayan, resmî ilişkilere dayanan etkileşmelerle ilişki içine giren, ikiden fazla insanın oluşturduğu topluluk. devamı...

Grup Birleşmesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.