Gücenmek ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Gücenmek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Gücenmek" ne demek?

 1. Birinin beklenilmeyen bir davranışı veya sözü karşısında kırgınlık duymak, kırılmak
  Örnek: Kendisine uygulanan bu tavırdan ne darılmıştı ne gücenmişti. N. Araz

Gücenmek nedir? İlişkili sözcükler

 • Alınmak: Alma işi yapılmak Örnek: Mahalle mektebinden alınmış, rüştiyeye verilmiş. H. R. Gürpınar Elde edilmek Örnek: Her biri gerçek hayattan alınmış birer gerçek olmak. H. R. Gürpınar Uyarlanmak, adapte olunmak. Bir sözün, bir davranışın kendisine karşı olduğunu devamı...
 • Ancak: “Yalnızca” anlamında, sınırlama anlatan bir söz Örnek: Hasan, bu sefer kendisine ancak seyyar tuluatçıların arasında bir yer bulabildi. O. C. Kaygılı “Olsa olsa, en çok, daha çok, güçlükle” anlamlarında, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösteren bir söz. devamı...
 • Incinmek: Çarpma, sıkışma, burkulma vb. etkenlerle vücudun bir yeri ağrı verir duruma gelmek Örnek: İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar. F. N. Çamlıbel Birinin herhangi bir davranışı yüzünden üzüntü duymak, gücenmek, kırılmak. devamı...
 • Göçmen: Fert olarak veya toplu halde yerleşmek maksadıyla ve geri dönmemek üzere bulunduğu ülkeden ayrılarak Türkiye’ye gelen, Türk Kültürüne bağlı ve Türk Soyundan kişilerdir. Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye devamı...
 • Güvenilmek: Güvenle bakılmak, kendisine güven duyulmak. devamı...
 • Utanmak: Onursuz sayılacak veya gülünç olacak bir duruma düşmekten üzüntü duymak, korkmak, mahcup olmak Örnek: Düğün sofrasında kendisinden başka böyle çatal tutanı göremeyince pek utandı. A. Gündüz Sıkılmak Örnek: Hayır, edebiyattan değil, karşısında şimdiden aczini duyduğum okuyucudan utanıyorum. A. Haşim Çekinmek Örnek: Birbirimizden utanarak karşı karşıya on dakika sustuk. Y. Z. Ortaç devamı...
 • Darılmak: Hoşa gitmeyen bir tutum, davranış veya söz dolayısıyla gücenip görüşmez olmak, gücenmek, küsmek, ilgiyi kesmek Örnek: Kalenin üzerine top atmadılar bahanesiyle darılmadı mıydı? Ö. Seyfettin Gücenmek, kırılmak, alınmak, incinmek Örnek: Sinirlenmek, darılmak, kin taşımak ne olduğunu bilmezdi. Y. K. Karaosmanoğlu Azarlamak, paylamak. devamı...
 • Gömülmek: Gömme işi yapılmak veya gömme işine konu olmak Örnek: Çok muhteşem bir cenaze töreniyle gömüldü. Ç. Altan Yerleşmek, oturtulmak, kendini gömmek Yok olmak, kaybolmak, görünmez olmak Örnek: Eğer meselede bir sır varsa, o sır Nina devamı...
 • Gönül Tokluğu: Doygunluk, istiğna Örnek: Ama üstüme düşüldü mü, bende bir gönül tokluğu, bir nazlanma, bir ağırdan alış. H. Taner devamı...
 • Geçilmek: Geçme işi yapılmak Örnek: Terkos köprüsü geçildikten sonra cümbüş tekrar başladı. O. C. Kaygılı Bırakmak, terk etmek Örnek: Anadan geçilir, yârdan geçilmez. Halk türküsü devamı...

Gücenmek ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.