gümrük gözetimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gümrük gözetimi kelimesinin manası:

  1. Gümrük idareleri tarafından, gümrük mevzuatına ve gereken hallerdegümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere uygulanan işlemler.

gümrük gözetimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları