gümrük kontrolü altında işleme rejimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gümrük kontrolü altında işleme rejimi kelimesinin manası:

  1. Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, dışalım vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini değiştiren işlemlerden geçirilerek elde edilen ürünlerin önceki değerleri üzerinden vergilendirilerek serbest dolaşıma girmelerinde uygulanan rejim.

gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları