Gümrük Vergisi Yansıması ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Gümrük Vergisi Yansıması" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Gümrük Vergisi Yansıması" ne demek?

 1. İstem esnekliğinin sonsuz olmaması durumunda, dışalımcı ülkenin yeni bir gümrük vergisi koyması ya da uyguladığı gümrük vergilerini yükseltmesinin, yurtiçi fiyatları yükselterek vergi yükünün tüketicilere aktarılmasına yol açması; dışalımcı ülkenin önemli ve büyük bir pazar olması durumunda ise vergi yükünün bir kısmının ya da tamamının dışsatımcı tarafından malın fiyatının düşürülerek üstlenilmesi.

Gümrük Vergisi Yansıması nedir? İlişkili sözcükler

 • Dışalım Kaldıraç Vergisi: Tarımsal destekleme programları çerçevesinde, dışalıma konu malların dünya fiyatlarının iç fiyatlardan düşük olması durumunda, yurtiçi üreticileri korumak amacıyla söz konusu malların dışalımından aradaki fiyat farkı kadar alınan değişken vergi. Bu vergi, AB’de üçüncü ülkelerden dışalımı yapılan bazı tarım ürünlerinde dünya fiyatı ile eşik fiyat arasındaki fark kadar alınmaktadır. krş. dışsatım kaldıraç vergisi, dışsatımda fiyat farkı devamı...
 • Dışsatımda Fiyat Farkı ödemesi: Tarımsal destekleme programları çerçevesinde dışsatıma konu malların yurtiçi fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olması durumunda, söz konusu malların dışsatımına aradaki fiyat farkı kadar devlet tarafından yapılan ödeme. krş. dışsatım prelevmanı, dışsatımda vergi iadesi devamı...
 • Dış Yansıma: Milli gelirinde artış olan bir büyük ülkenin marjinal dışalım eğilimine bağlı olarak dışalımının artması ve bu yolla ticaret yaptığı karşı ülkenin dışsatımının ve milli gelirinin artmasını sağlayarak tekrar kendi dışsatımını ve milli gelirini artırması. Büyük ülkenin milli gelirinin azalması durumunda ise bu süreç tam tersine işler. devamı...
 • Fiyat Denetimi: Fiyatlar genel düzeyinin büyük oranda ve sürekli olarak yükselmesinin hükümet tarafından önlenmesi için belirli mallarda fiyat artışlarının sınırlandırılması veya fiyat dondurulması biçiminde uygulanan bir gelirler politikası aracı. Tekelci işletmeyi tam devamı...
 • Konsolosluk Faturası: Vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla malın gideceği ülkenin konsolosluğu tarafından malın kökeni, birim fiyatı ve değerinin onaylandığı fatura. Bk. konsolosluk satımcası devamı...
 • Kırdırma: Kırdırmak işi, iskonto. Senetlerin acil bir nakit gereksinimi durumunda piyasa fiyatının altında satılması. devamı...
 • Değişken Gümrük Vergileri: Duties Dışalımı yapılan malın değerine göre oranı değişebilen ve böylece yerli ürün fiyatları ile dışalım ürün fiyatlarının dengede kalmasına olanak veren tarife. devamı...
 • Dışsatım Vergisi: Dış piyasa payı küçük olan mallarda ülkenin döviz gelirinin azalması pahasına da olsa ülke sanayisinin kilit kesimlerinde kullanılan temel girdi ve aramallarının dışsatımını azaltmak için bu malların dışsatımına uygulanan vergi. devamı...
 • Güvenceli Fiyat: Devletin üreticileri korumak amacıyla malın piyasa fiyatı, hangi düzeyde oluşursa oluşsun, üreticinin eline geçmesini güvence altına aldığı fiyat. Aracı dağıtım kuruluşlarının ellerinde mal stoku varken toptan satış fiyatının düşmesi durumunda devamı...
 • Dışsatım Primi: Dışsatımı yapılacak malların fiyatlarının düşürülerek rekabet gücünün artırılması amacıyla dışsatımcıya devletçe yapılan parasal yardım biçimindeki teşvik türü. devamı...

Gümrük Vergisi Yansıması ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.