gümüş balığıgiller sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gümüş balığıgiller kelimesinin manası:

  1. Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası.
  2. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kefaller (Percesoces) alt takımından, denizlerde yaşayan, tatlı sularda yaşayan bazı türleri süs balığı olarak kullanılan bir familya.
  3. Kemikli balıklardan, denizlerde ve tatlı sularda yaşayan bazı türleri süs balığı olarak da kullanılan bir familya.

gümüş balığıgiller ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları