Gümüş Kozak ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Gümüş Kozak" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Gümüş Kozak" ne demek?

 1. Tar: Eskiden hükümdarlara gönderilen name-i hümayunların konulduğu mahfaza. Nameler atlas keseye konur, sonra da kozaya geçirilirdi. Kozakların gümüşten yapılmış olanları olduğu gibi altundan, şimşirden de yapılanları vardı. Altundan olanlar imparatorlara, gümüşten olanlar da küçük devlet reislerine gönderilen name-i hümayunlara mahsustu. (O.T.D.S.)

Gümüş Kozak nedir? İlişkili sözcükler

 • Altın Kozak: Yabancı hükümdarlara gönderilen padişah mektuplarının içine konduğu altın işlemeli, altın yaldızlı ya da som altından yapılmış kap. Padişahlar tarafından yabancı hükümdarlara gönderilen name-i hümayunun konulduğu muhafaza. devamı...
 • Hazırun: Bir toplantıya katılanlar. Meydanda olanlar, gözönünde olanlar. Mevcut ve hazır olanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: hazırûn) devamı...
 • Mütebahhirın: Bilgileri pek çok olanlar, deniz gibi derin bilgili olanlar. Allameler. (Osmanlıca’da yazılışı: mütebahhirîn) devamı...
 • Balıkdişi Kozak: Yabancı hükümdarlara gönderilen padişah mektuplarının konduğu kumaş keselerinin ağızlarını bağlamakta kullanılan bağ. devamı...
 • Ekabir: (orunca) büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler. Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler Örnek: Kaymakam beyin hemen arkasında kalan ekâbiri umursamadan sıtma doktoru da kalkmıştı. T. Buğra Kendini beğenmiş kimse. devamı...
 • Sıddıkın: Sıddık olanlar, Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar. Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar ve Onun izini takib edenler. Allah yolunun sadakatte en ileri olanları. (Osmanlıca’da yazılışı: sıddîkîn) devamı...
 • Kozak: Kozalak. Metalden yapılmış, içine antlaşma ve padişah mektuplarının konulduğu kutu. devamı...
 • ödemeli Alım: Uçak, posta, tren ya da herhangi bir taşıtla gönderilen bir malın, mal ile birlikte gönderilen belgede yazılı paranın ilgilisince ödenilerek alınabilmesi. devamı...
 • Muztarrın: Çaresizler. Sıkıntı içinde olanlar.(Arkadaş! Bilhassa muztar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Bazan o gibi duaların hürmetine, en büyük bir şey, en küçük bir şeye musahhar ve muti olur. Evet, kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve kalbi kırık bir masumun duası hürmetine, denizin fırtınası, şiddeti, hiddeti inmeğe başlar. Demek dualara cevap veren Zat, bütün devamı...
 • Muztarrın: Çaresizler. Sıkıntı içinde olanlar.(Arkadaş! Bilhassa muztar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Bazan o gibi duaların hürmetine, en büyük bir şey, en küçük bir şeye musahhar ve muti olur. Evet, kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve kalbi kırık bir masumun duası hürmetine, denizin fırtınası, şiddeti, hiddeti inmeğe başlar. Demek dualara cevap veren Zat, bütün devamı...

Gümüş Kozak ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.