gümüşlü balık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte gümüşlü balık kelimesinin manası:

  1. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 20 cm kadar uzunlukta, Avrupa ve Karadeniz Bölgesi'nin bütün ırmaklarına yayılmış bir tür.
  2. Kemikli balıklardan, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 20 cm kadar uzunlukta olabilen, Avrupa ve Karadeniz Bölgesi'nin bütün ırmaklarına yayılmış bir tür.

gümüşlü balık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları